İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Lojmanlar

Müdürlüğümüze tahsisli toplam 53 adet lojman bulunmaktadır.