İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Lojmanlar

Müdürlüğümüze tahsisli toplam 53 adet lojman bulunmaktadır.