İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Mendeş Grup Beton İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  tarafından İlimiz Torbalı İlçesi, Keldağ Tepe Mevkii'nde yapılması planlanan S:84577 Sayılı İşletme Ruhsatlı Sahada Mermer Ocağı İşletmesi Projesi ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Torbalı İlçesi, İstiklal Mahallesi, İnönü Caddesi, No:2   adresinde, Merkez Kıraathanesinde 16.05.2019 tarihinde,  saat: 10:00'te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Mendeş Grup Beton İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından İlimiz ,Cumaovası (Menderes) İlçesi Ataköy Mahallesi Mevkii'nde gerçekleştirilmesi planlanan “3317470 Erişim Nolu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 08/05/2019 tarihinde İlimiz, Menderes İlçesi, Ataköy Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, C Blok No:69 Ataköy Belediye Kahvehanesinde saat:10.00’da halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına  www.csb.gov.tr/iller/izmir  adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.
İlanen duyurulur.

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. tarafından İlimiz Menderes İlçesi sınırları içerisinde Menderes İlçesi, Çakaltepe Mahallesi ile Torbalı İlçesi Özbey Mahallesi arasında yer alan 86297 sicil (ER: 3363008) numaralı alanda gerçekleştirilmesi planlanan “Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 25/04/2019 tarihinde İlimiz, Torbalı İlçesi, Özbey Mahallesi, Duyarlar Kıraathanesinde saat:10.00’da halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.  

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur. 

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir İli, Urla İlçesi, Sığacık Körfezi Mevkii, 9 Numaralı Su Ürünleri Potansiyel Sahası içerisinde Başaranlar Su Ürünleri Yetiştiriciliği San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından yapılması planlanan Orkinos Yetiştiriciliği  (900 ton/yıl kapasiteli) projesi için  Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyasının 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmek üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 25.04.2019 tarihinde ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. Söz konusu toplantının Bakanlığımızca belirlenen tarihte Urla İlçesi, Demircili Mahallesi, Köy Kahvesi adresinde saat: 11.00'te yapılmasına karar verilmiştir. 

İlanen duyurulur.

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz, Bergama İlçesi, Cevaplı Mahallesi Mevkii’nde Erkoç Kırmataş San. ve Tic.A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘’Sicil: 20069950 (ER:3118746) Numaralı II-a Grubu Kalker Ocağı Alan Genişletilmesi, Mermer Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı’’  projesi hakkında ÇED Yönetmeliği Ek-III’ de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmek üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 25.04.2019 tarihinde saat 14.30’da Bergama İlçesi, Karahıdırlı Mahallesi Karahıdırlı Mahallesi Köy Kahvehanesi’nde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Damlacık ve Beşpınar Mahalleleri Mevkiinde, Aytaç BAYİL  tarafından yapılması planlanan “201800133 (ER:3364118) Ruhsat Numaralı sahada  Mermer Ocağı projesi” hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 28/02/2019 tarihinde Kemalpaşa İlçesi, Damlacık Mahallesi Köy Kahvehanesinde Saat: 14.00’te  Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.  

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi, Dere Sokağı, No:13 adresinde, tapunun L18C-02-A pafta, 307 ada, 1 numaralı parselinde Balkan Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Şube tarafından yapılması planlanan  “Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi (960.000 lt/gün çiğ süt işleme)” projesi  ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 14.02.2019 Perşembe günü saat: 11.30’da, Torbalı Mahallesi, İzmir-Aydın Caddesi, No:74 Torbalı Ticaret Odası Toplantı Salonu, Torbalı adresinde  halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.04.02.2019

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

 

Energrom Enerji İnş. Tic. ve San. A.Ş tarafından İlimiz, Foça İlçesi, Ilıpınar Mahallesi Sarıkaya Mevkii'nde gerçekleştirilmesi planlanan “Foça Biyometanizasyon Tesisi Kapasite Artışı (3,201 Mwe/3,285 Mwm) Projesi” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 03/01/2019 tarihinde Foça İlçesi, Ilıpınar Mahallesi, Ilıpınar Köy Kahvesinde saat:14.00’te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.  

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

 

İlanen duyurulur. ?19.12.2018

 

* * *

 

HALKIN KATILIM TOPLANTISI(ALİAĞA)

İlimiz, Aliağa İlçesi, Arapçiftliği Mevkii’nde Star Rafineri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Star Rafinerisi İlave Tank Sahası Projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla  27.12.2018 tarihinde saat 14.00’te Aliağa ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 262 Sk. No:29 adresinde Aliağa Ticaret Odasında halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

 

İlanen duyurulur.

 

HALKIN KATILIM TOPLANTISI(URLA)

İzmir İli, Urla İlçesi, Sığacık Körfezi Mevkii, 9 numaralı su ürünleri potansiyel sahası, 39.200 m2’lik deniz yüzeyinde Başaranlar Su Ürünleri Yetiştiriciliği San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “900 ton/yıl kapasiteli Orkinos Yetiştiriciliği” faaliyeti ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 27.12.2018 tarihinde saat 11.00’ de Urla İlçesi, Demircili Mah. Köy Kahvesinde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.14.12.2018

 

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI (ALİAĞA)

 

İlimiz, Aliağa İlçesi, Arapçiftliği Mevkii’nde Star Rafineri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Star Rafinerisi İlave Tank Sahası Projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla  27.12.2018 tarihinde saat 14.00’te Aliağa ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 262 Sk. No:29 adresinde Aliağa Ticaret Odasında halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

 

         İlanen duyurulur.

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI (ALİAĞA)

İlimiz, Aliağa İlçesi, Arapçiftliği Mevkii’nde Star Rafineri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Star Rafinerisi İlave Tank Sahası Projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla  22.11.2018 tarihinde saat 14.00’te Aliağa ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 262 Sk. No:29 adresinde Aliağa Ticaret Odasında halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

       İlanen duyurulur.

***

 

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI (BERGAMA)

İzmir ve Balıkesir İlleri; Bergama İlçesi, Aşağıcuma Mahallesi ve Ayvalık İlçesi, Bağyüzü Mahallesi Mevkii'nde, Göltaş Granit Andezit Nak. Mad. İnş. Taah. Gıda ve Hafr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “Granit Ocağı Alan Genişlemesi” projesinin İzmir ile ilgili olan bölümünün Halkın Katılım Toplantısı Bakanlığımızca belirlenen 25/10/2018 tarihinde Bergama İlçesi, Aşağıcuma Mahallesi Kahvehanesinde  Saat: 13.00’te yapılacaktır.

 

* * * 

 

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir-Manisa İlleri, Bergama-Soma İlçeleri, Sarıcalar Mevkii’ nde Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Sarıca Rüzgar Enerji Santrali Projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla  24.10.2018 tarihinde saat 14.00’te Bergama İlçesi, Kozluca Mah., adresinde yer alan Kozluca Düğün Salonunda halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.09.10.2018

 

* * *

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Bornova İlçesi, Kurudere Mahallesi Mevkii'nde Genç İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan 63926 ve 200702802 Ruhsat Numaralı II-A Grubu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisleri Kapasite Artışı ve Alan Genişlemesi Projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyası ile ilgili ÇED süreci 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÇED Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımız tarafından başlatılmıştır.

Sözkonusu proje için Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 18.10.2018 tarihinde saat: 14.00’te Bornova İlçesi Kurudere Mahallesi İlkokulunda ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenecektir.

İlanen duyurulur. 05.10.2018

* * *

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir İli, Kınık İlçesi, Yayakent Köyü Mevkii'nde Gls Müh. İnş. Dek. Mim. Mad. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “RN:86230 ve ER:3361512 Kalker Ocağı, Kırma- Eleme Tesisi, Hazır Beton Üretim Tesisi, Mekanik- Asfalt Plent Tesisi ve Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi” projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyasının 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapılmak üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, ÇED Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak amacıyla 04/09/2018 tarihinde saat 13:00’de, İlimiz, Kınık İlçesi, Işıklar Mahallesi, Köy Konağı adresinde Halkın Katılımı Toplantısı yapılacağı İzmir İli Bayraklı İlçesi Anadolu Cad. No:41/5  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adresinde 6. kat ilan panosunda ve eşzamanlı olarak www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinde askıya çıkarılarak görüşe açılmıştır.

* * *

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz, Tire İlçesi, İpekçiler Mahallesi, Patlıcan Çukuru Mevkii, tapunun 48,49 pafta, 608 ada, 106 nolu parsellerinde “Damızlık Yumurta Üretimine Yönelik Tavuk Yetiştirme Tesisi Kapasite Artışı (119.200 adet/dönemden 178.00 adet/dönem artışı)   ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 30.03.2018 Cuma günü saat: 14.00’te İpekçiler Mahallesi, Adliye Meydanı, No:7/3 Berberoğlu Kırathanesi-Tire adresinde  halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.