İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir ili, Aliağa İlçesi Çakmaklı Mahallesi adresinde, Habaş Sinai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Rıhtım ve Geri Hizmet Sahası” projesi için Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyası ile ÇED sürecinin başlamış olup Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla  08/10/2020 tarihinde saat 14:00’de, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Seda Kıraathanesi Önü, Köy Meydanı adresinde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

ÇED başvuru dosyasına Bakanlığımızın ve Müdürlüğümüzün internet sayfasından ulaşılabilmekte olup ÇED süreci tamamlanana kadar projeyle ilgili her tür görüş ve öneri Valiliğimize veya Bakanlığımıza iletilebilecektir.

İlanen duyurulur.

25.09.2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi, Akçakaya Mevkii adresinde, tapunun 411 ada, 71 numaralı parselinde Türer Bitkisel Üretim Hayv. İnş. Su Ürünleri Tarım Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Süt İşleme Tesisi Kapasite Artışı” projesi  için Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyası ile ÇED sürecinin başlamış olup Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla  06.10.2020 tarihinde saat 14:00’de, İlimiz, Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi, 108 Sokak, Tepecik Mahalle Muhtarlığı Yanı, Tepecik Mahallesi Düğün Salonu adresinde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

ÇED başvuru dosyasına Bakanlığımızın ve Müdürlüğümüzün internet sayfasından ulaşılabilmekte olup ÇED süreci tamamlanana kadar projeyle ilgili her tür görüş ve öneri Valiliğimize veya Bakanlığımıza iletilebilecektir.

İlanen duyurulur.

18.09.2020

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz, Torbalı  İlçesi  Özbey  Mahallesi  Mevkii'nde  Şemsi  Nur  Yörük  tarafından yapılması planlanan 9821 Nolu Mermer Ocağı Kapasite Artırımı projesi ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 24/09/2020 tarihinde saat 14:00’da, İlimiz, Torbalı İlçesi, Özbey Mah., 4009 Sok. No:A1 Meydan Kıraathanesi’nde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden ulaşılabilinir.

İlanen duyurulur.07.09.2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI İPTALİ

Bakanlığımız ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2020 tarih ve E.145530 sayılı yazısı ile, İlimiz Kemalpaşa İlçesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, No:3 Adresinde; Tapunun L18-B-03-D Pafta ve 1863, 3352 Nolu Parseller ve 546 Ada, 6 Nolu Parselinde Mevkii'nde Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan "Çimento Kimyasalları Üretimi, Polimer İle Hidrotalsit İşletmesinde Kapasite Artışı" projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyası için 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereği ÇED süreci başladığı ve  Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmeyeceği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden ulaşılabilir.

İlanen duyurulur. 17.07.2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI İPTALİ

CVK  Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İlimiz, Bayındır  İlçesi,  Sarıyurt  ve  Kızıloba  Mahallesi  Mevkii'nde İR:87500 Ruhsat Numaralı sahada gerçekleştirilmesi planlanan “IV.  Grup  (Kurşun-Çinko)  Maden  Ocağı  Kapasite  Artışı,  Kırma-Eleme  Tesisi  ve  Sondaj Yöntemiyle Maden Arama Faaliyeti” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 13/07/2020 tarihinde İlimiz, Bayındır İlçesi, Sarıyurt Mahallesi, Köy Kahvesinde saat 13:00’te yapılması planlanan halkın katılımı toplantısı Bakanlığımızın 10/07/2020 tarih ve 144945 sayılı yazısı doğrultusunda iptal edilmiştir.

İlanen duyurulur.13/07/2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz Aliağa İlçesi Çakmaklı Mahallesi Mevkii'nde Ege Gübre Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan “İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması  Projesi”  ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 24/07//2020 tarihinde saat 14.00’de Çakmaklı Mahallesi Muhtarlık Alanı Atatürk Caddesi No:11 Aliağa/İZMİR adresinde Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden ulaşılabilinir.

İlanen duyurulur.(07.07.2020)

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir ili, Ödemiş İlçesi, Örnekçiftliği Mahallesi adresinde, tapunun 70 ve 71 numaralı parsellerinde "Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji Ve Çevre San. Tic. A.Ş.” tarafından yapılması planlanan "İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Katı Atık Yönetimi Entegre Tesisleri Kapasite Artışı" için Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyası ile ÇED sürecinin başlamış olup Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla  14/07/2020 tarihinde saat 14:00’de, İlimiz, Ödemiş İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Özpolat Caddesi, No:6 Muzaffer Gönen Park Düğün Salonu adresinde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden  “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.01/07/2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Demircioğlu Beton A.Ş. tarafından İlimiz, Bergama İlçesi, Cevaplı Mahallesi Mevkii'nde İR:87500 Ruhsat Numaralı sahada gerçekleştirilmesi planlanan “Kalker Ocağı ve Kırma- Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Mermer Ocağı” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 16/07/2020 tarihinde İlimiz, Bergama İlçesi, Cevaplı Mahallesi Köy Kahvesinde saat 11:00’de halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.  

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden  “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.29/06/2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

CVK  Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İlimiz, Bayındır  İlçesi,  Sarıyurt  ve  Kızıloba  Mahallesi  Mevkii'nde İR:87500 Ruhsat Numaralı sahada gerçekleştirilmesi planlanan “IV.  Grup  (Kurşun-Çinko)  Maden  Ocağı  Kapasite  Artışı,  Kırma-Eleme  Tesisi  ve  Sondaj Yöntemiyle Maden Arama Faaliyeti” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 13/07/2020 tarihinde İlimiz, Bayındır İlçesi, Sarıyurt Mahallesi, Sarıyurt Sokak, Köy Meydanında bulunan Köy Kahvesinde saat 14:00’te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.  

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden  “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.

 

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz Bergama İlçesi, Aşağıcuma ve Hacıhamzalar Mahalleleri civarında Aktaş Granit Zahire Mad. Nak. Pet. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “S:25271 (Er:2178767) Granit Ocağı Kapasite Artışı” projesi   ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 16/07//2020 tarihinde saat 14.00’de Bergama İlçesi, Aşağıcuma Mahallesi S.S. Aşağıcuma Tarımsal Kalkınma Kooperatif Binası Küme Evleri No:136  adresinde Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır.

    Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden  “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir. 

   İlanen duyurulur.

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Özaştan Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İlimiz Torbalı İlçesi Kaplancık Mahallesi Mevkiinde yapılması planlanan “Kırma-  Eleme  Tesisi  Kapasite  Artışı  ve  Pasa Değerlendirme Projesi ( Kapasite Artışı İle Birlikte Toplam Kapasite 4.121.040 Ton/Yıl)”  Projesi ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Torbalı ilçesi, Kaplancık Mahallesi Kahvehanesinde 09/07/2020 tarihinde saat 14:00'te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden ulaşılabilinir.

İlanen duyurulur.19.06.2020

***

Delen Enerji İnşaat Taahhüt Madencilik ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından İlimiz Cumaovası (Menderes) İlçesi, Karakuyu Mahallesi, Uyuzdere Mevkii'nde yapılması planlanan “S:200704560 ( ER:3138694) Ruhsat Numaralı Sahada II-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artırımı ile Plentmiks ve Yıkama Tesisi” Projesi ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Menderes ilçesi, Karakuyu Mah., 7655 Sokak, No:19 Karakuyu Köy Kahvesinde 01/07/2020 tarihinde saat 14:00'te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden ulaşılabilinir.

İlanen duyurulur.16.06.2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Hasan Akgüç Seramik İnş. San. Tic. A.Ş. tarafından İlimiz Torbalı İlçesi, L18c- 14d- 3- C Pafta, 217 Ada, 39 Nolu Parselde yapılması planlanan “Seramik Yer ve Duvar Karoları ve Granit Yer Karosu Üretim Tesisi Kapasite Artırımı” Projesi ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Torbalı ilçesi, İsmetpaşa Mah., Osman Dirik Cad. Subaşı Subaşı Kafe(Kıraathanesi)’de 25/06/2020 tarihinde saat 14:00'te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden ulaşılabilinir.

İlanen duyurulur.05.06.2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTILARI İPTALİ

Bakanlığımızın 20/03/2020 tarihli ve 73826 sayılı yazısıyla; 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/3 sayılı Genelge'de; "....Ulusal ve Uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan Ayı sonuna kadar ertelendiği" belirtildiğinden, Nisan Ayı sonuna kadar  gerçekleştirilmesi planlanan Halkın Katılımı Toplantıları iptal edilmiştir. 

Bakanlığımızca yeniden belirlenen toplantı tarihleri daha sonra tekrar duyurulacaktır.

İlanen Duyurulur.23/03/2020

***

18 Mart -10 Nisan 2020 tarihleri arasında Halkın Katılımı Toplantıları iptali Duyurusu

Bakanlığımızın 16/03/2020 tarihli ve 69210 sayılı yazısında ve e-ÇED portalında yayınlanan duyuruda;"Cumhurbaşkanlığı Makamı'nca onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Genelge'ler ve Sağlık Bakanlığımız'ın koordinasyonunda ilgili tüm kurum/kuruluşların katılımıyla, tüm dünyada etkili olan Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için ivedilikle tedbir ve önlemler alınmaktadır. Bu minvalde, ÇED süreçlerinde Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince yapılması gereken "Halkın Katılımı Toplantıları" 18 Mart 2020-10 Nisan 2020 tarihleri arasında (18 Mart ve 10 Nisan dahil) düzenlenmeyecek olup, bu tarihler arasında planlanan toplantılar ileri tarihe ertelenmiştir." denilmektedir. Bu Kapsamda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilmesi planlanan Halkın Katılımı Toplantıları iptal edilmiştir.  Bakanlığımızca yeniden belirlenen toplantı tarihleri daha sonra tekrar duyurulacaktır.

İlanen Duyurulur.17/03/2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

CVK  Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İlimiz, Bayındır  İlçesi,  Sarıyurt  ve  Kızıloba  Mahallesi  Mevkii'nde İR:87500 Ruhsat Numaralı sahada gerçekleştirilmesi planlanan “IV.  Grup  (Kurşun-Çinko)  Maden  Ocağı  Kapasite  Artışı,  Kırma-Eleme  Tesisi  ve  Sondaj Yöntemiyle Maden Arama Faaliyeti” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 26/03/2020 tarihinde İlimiz, Bayındır İlçesi, Sarıyurt Mahallesi, Köy Kahvesinde saat 13:00’te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.  

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden ulaşılabilinir.

İlanen duyurulur. 12/03/2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.   tarafından İlimiz, Aliağa  İlçesi, Horozgediği Köyü, tapunun 1055 ada, 1,2,3,5 parsellerinde   yapılması planlanan “Bitkisel Ham yağ Üretim Tesisi (2.500 ton/gün kapasiteli)”  Projesi ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 05.03.2020  tarihinde Aliağa, Horozgediği Mah. Çeşme Sok. , No:2/A    adresinde, Horozgediği Mahallesi Kahvehanesinde  adresinde saat:14.00’te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden ulaşılabilinir.

İlanen duyurulur. 20/02/2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz, Bornova İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Mevkii'nde ZA Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 19243 Nolu Kalker Ocağı Kapasite Artırımı projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 20.02.2020 tarihinde saat 13:30’ da Bornova İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Ankara Asfaltı 7. Km adresinde yer alan Çıtak Çay Bahçesinde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI İPTALİ

 

        İlimiz, Kemalpaşa İlçesi, Yenmiş Mahallesi Mevkii’nde, Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan RN:86668 (ER:3101820) ve RN:86677 (ER:3343539) ruhsat numaralı II-A Grubu Kalker Ocakları ve Kırma Eleme Tesisi Projesi ile ilgili olarak, ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 06.02.2020 tarihinde saat 10:30’ da Kemalpaşa İlçesi, Yenmiş Mah. Köy Kahvehanesinde yapılması planlanan halkın katılımı toplantısı, Bakanlığımızın 31/01/2020 tarih ve 26699 sayılı yazısı doğrultusunda iptal edilmiştir.

        ?İlanen duyurulur.

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

"İlimiz, Dikili İlçesi, Merdivenli ve Denizköy Mahalleleri Mevkii’nde, Çandarlı RES Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çandarlı Rüzgar Enerji Santrali Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 12.02.2020 tarihinde saat 13:00’ da Dikili İlçesi, Merdivenli Mahallesi Köy Kahvehanesinde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecektir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.?"

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

"İlimiz, Kemalpaşa İlçesi, Yenmiş Mahallesi Mevkii’nde, Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan RN:86668 (ER:3101820) ve RN:86677 (ER:3343539) ruhsat numaralı II-A Grubu Kalker Ocakları ve Kırma Eleme Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 06.02.2020 tarihinde saat 10:30’ da Kemalpaşa İlçesi, Yenmiş Mah. Köy Kahvehanesinde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecektir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur."

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir İli, Bergama İlçesi, Okçular ve Ayvatlar Mahallesi, 201900280 nolu (ER: 3125558) arama ruhsat alanı sınırları içerisinde, Berko Madencilik Orman Ürün. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “RN: 201900280 Granit Ocağı” Projesi ile ilgili olarak 30/01/2020 tarihinde, İlimiz, Bergama İlçesi, Okçular Mahallesi, No:115/A adresinde bulunan, Okçular Köy Kahvehanesinde  Saat 13:00’de ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır.

İlanen duyurulur.   10/01/2020

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz, İlimiz, Aliağa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 560 Ada 7 Parsel Mevkii'nde Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İzmir Rafinerisi tarafından yapılması planlanan İlave Nafta Depolama Tankı projesi hakkında ÇED Yönetmeliği Ek-III’ de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmek üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 23.01.2020 tarihinde İlimiz  Aliağa İlçesi,  Atatürk Kazım Dirik Mah. 262 Sok. No:29  adresinde bulunan Aliağa Ticaret Odası M. Ender ÖZER Seminer Salonunda  Saat: 14:00’te yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

R.G. İzmir Beton Turz. Teks. İnş. Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından İlimiz Menemen İlçesi, Adakaya Tepe Mevkii’nde yapılması planlanan “85817 Nolu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi”  ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Menemen İlçesi, Ayvacık Mahallesi Küme Evleri No:56 adresinde bulunan Ayvacık Düğün Salonunda, 19/12/2019 tarihinde saat Saat:13:00’te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

  Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur. 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz, Bergama İlçesi, Kaşıkçı Mahallesi Mevkiinde İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘Entegre Katı Atık Projesi ’’projesi hakkında ÇED Yönetmeliği Ek-III’ de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmek üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 12.12.2019 tarihinde İlimiz Bergama İlçesi,  Sindel Mahallesi, mahalle düğün salonu altı adresinde bulunan Mahalle Kahvehanesinde  Saat: 13.00’te yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Gls Müh. İnş. Dek. Mim. Mad. A.Ş.  tarafından İlimiz Kınık İlçesi Yayakent ve Işıklar Mahalleleri, 86230 Ruhsat Numaralı ve 3361512 Erişim Numaralı Saha Mevkii'nde gerçekleştirilmesi planlanan “Rn: 86230 ve Er: 3361512 Kalker Ocağı, Kırma- Eleme Tesisi, Hazır Beton Üretim Tesisi ve Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 12/11/2019 tarihinde saat 13:00’da, İlimiz, Kınık İlçesi, Işıklar Mahallesi, Işıklar Mahallesi Köy Konağında halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.  

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.

* * *

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir İli, Bergama İlçesi Örlemiş ve Kızıltepe Mahalleleri ile  Aliağa İlçesi  Aşağışakran Mahallesi civarında İR:37234 Ruhsat No’lu (150409 Erişim No'lu ) Alan sınırları dahilinde Harborlite Aegean Endüstri Mineralleri Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan "İR: 37234 Ruhsat Numaralı Perlit Ocağı - Kapasite Artışı" projesi hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 21/11//2019 tarihinde, Bergama İlçesi Örlemiş (Köyü) Mahallesi Örlemiş Köy Kahvesi adresinde Saat:13:00’da Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://izmir.csb.gov.tr/ adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Aslar Beton Ürünleri İnş. Asfalt Mad. Tic. ve San. A.Ş. tarafından İlimiz Menderes ve Torbalı İlçeleri arasındaki sınır bölgesinde, Özbey ve Yeniköy Mahalleleri Mevkii'nde yapılması planlanan “3374861 Erişim Numaralı Sahada Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi”  ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Torbalı İlçesi, Özbey Mahallesi Dostlar Konağı-Memonun Yeri adresinde 13/11//2019 tarihinde saat Saat:11:00’de Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır.

  Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Bakanlığımızın ilgide kayıtlı  yazısında; İlimiz, Menderes İlçesi, Özdere Mahallesi Kesmekaya Mevkiinde TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ‘’Özdere Yat Limanı’’projesi hakkında ÇED Yönetmeliği Ek-III’ de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmek üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 19.09.2019 tarihinde Saat: 14.00’te İlimiz  Menderes İlçesi,  Özdere, Çukuraltı Mahallesi Menteş Cad. No:93 adresinde bulunan Menderes Belediyesi Özdere Kültür Sarayında  halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir İli, Menderes İlçesi, Değirmendere Atatürk Mahallesi, Karaintepe-L18d4 Mevkii adresinde, Livmer Madencilik Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan 201700534 (Er: 3335407) Ruhsat Numaralı II- B Grup Maden (Mermer) Ocağı projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 27.08.2019 tarihinde saat 11.00’de Menderes İlçesi, Değirmendere Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:50 adresinde yer alan Dostlar Kıraathanesinde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal End. A.Ş. tarafından İlimiz, Aliağa İlçesi, Bozköy Mahallesi  9 ada 1 parsel Mevkii’nde yapılması planlanan “Zenginleştirilmiş Çinko Oksit Üretim (Tehlikeli Atık Geri Kazanımı) Tesisi” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 20/08/2019 tarihinde saat 14:00’de, İlimiz, Aliağa İlçesi, Bozköy, Okul Sokak No:2/B, Osman ATA tarafından işletilen Bozköy Kahvehanesinde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.  

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur. 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir  İli  Urla  İlçesi  İçmeler  Mahallesi,  Hırsız  Çeşme  Mevkii  Mevkii'nde  Trk  Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Kırma- Eleme Tesisi Kapasite Artışı (İR.50868)  Projesi ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Urla  İlçesi, Hakan Çeken Kültür Merkezi Yenikent Mah. 75.Yıl Cumhuriyet Cad. No:94A  adresinde,  09.07.2019 tarihinde,  saat: 11:00'te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Nemport Liman İşletmeleri& Özel Antrepo Nak. Tic. A.Ş. tarafından İlimiz, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezinde yapılması planlanan Liman Tevsii Projesi ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 04.07.2019 tarihinde Aliağa Ticaret Odası Kazım Dirik Mah. 262 Sk. No:29 Aliağa/İZMİR adresinde saat:14.00’te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.  Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü)ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Mendeş Grup Beton İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  tarafından İlimiz Torbalı İlçesi, Keldağ Tepe Mevkii'nde yapılması planlanan S:84577 Sayılı İşletme Ruhsatlı Sahada Mermer Ocağı İşletmesi Projesi ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Torbalı İlçesi, İstiklal Mahallesi, İnönü Caddesi, No:2   adresinde, Merkez Kıraathanesinde 16.05.2019 tarihinde,  saat: 10:00'te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Mendeş Grup Beton İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından İlimiz ,Cumaovası (Menderes) İlçesi Ataköy Mahallesi Mevkii'nde gerçekleştirilmesi planlanan “3317470 Erişim Nolu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 08/05/2019 tarihinde İlimiz, Menderes İlçesi, Ataköy Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, C Blok No:69 Ataköy Belediye Kahvehanesinde saat:10.00’da halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına  www.csb.gov.tr/iller/izmir  adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.
İlanen duyurulur.

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. tarafından İlimiz Menderes İlçesi sınırları içerisinde Menderes İlçesi, Çakaltepe Mahallesi ile Torbalı İlçesi Özbey Mahallesi arasında yer alan 86297 sicil (ER: 3363008) numaralı alanda gerçekleştirilmesi planlanan “Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 25/04/2019 tarihinde İlimiz, Torbalı İlçesi, Özbey Mahallesi, Duyarlar Kıraathanesinde saat:10.00’da halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.  

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur. 

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir İli, Urla İlçesi, Sığacık Körfezi Mevkii, 9 Numaralı Su Ürünleri Potansiyel Sahası içerisinde Başaranlar Su Ürünleri Yetiştiriciliği San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından yapılması planlanan Orkinos Yetiştiriciliği  (900 ton/yıl kapasiteli) projesi için  Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyasının 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmek üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 25.04.2019 tarihinde ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. Söz konusu toplantının Bakanlığımızca belirlenen tarihte Urla İlçesi, Demircili Mahallesi, Köy Kahvesi adresinde saat: 11.00'te yapılmasına karar verilmiştir. 

İlanen duyurulur.

 

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz, Bergama İlçesi, Cevaplı Mahallesi Mevkii’nde Erkoç Kırmataş San. ve Tic.A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘’Sicil: 20069950 (ER:3118746) Numaralı II-a Grubu Kalker Ocağı Alan Genişletilmesi, Mermer Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı’’  projesi hakkında ÇED Yönetmeliği Ek-III’ de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmek üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 25.04.2019 tarihinde saat 14.30’da Bergama İlçesi, Karahıdırlı Mahallesi Karahıdırlı Mahallesi Köy Kahvehanesi’nde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Damlacık ve Beşpınar Mahalleleri Mevkiinde, Aytaç BAYİL  tarafından yapılması planlanan “201800133 (ER:3364118) Ruhsat Numaralı sahada  Mermer Ocağı projesi” hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 28/02/2019 tarihinde Kemalpaşa İlçesi, Damlacık Mahallesi Köy Kahvehanesinde Saat: 14.00’te  Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.  

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi, Dere Sokağı, No:13 adresinde, tapunun L18C-02-A pafta, 307 ada, 1 numaralı parselinde Balkan Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Şube tarafından yapılması planlanan  “Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi (960.000 lt/gün çiğ süt işleme)” projesi  ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 14.02.2019 Perşembe günü saat: 11.30’da, Torbalı Mahallesi, İzmir-Aydın Caddesi, No:74 Torbalı Ticaret Odası Toplantı Salonu, Torbalı adresinde  halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.04.02.2019

***

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

 

Energrom Enerji İnş. Tic. ve San. A.Ş tarafından İlimiz, Foça İlçesi, Ilıpınar Mahallesi Sarıkaya Mevkii'nde gerçekleştirilmesi planlanan “Foça Biyometanizasyon Tesisi Kapasite Artışı (3,201 Mwe/3,285 Mwm) Projesi” ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 03/01/2019 tarihinde Foça İlçesi, Ilıpınar Mahallesi, Ilıpınar Köy Kahvesinde saat:14.00’te halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.  

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

 

İlanen duyurulur. ?19.12.2018

 

* * *

 

HALKIN KATILIM TOPLANTISI(ALİAĞA)

İlimiz, Aliağa İlçesi, Arapçiftliği Mevkii’nde Star Rafineri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Star Rafinerisi İlave Tank Sahası Projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla  27.12.2018 tarihinde saat 14.00’te Aliağa ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 262 Sk. No:29 adresinde Aliağa Ticaret Odasında halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

 

İlanen duyurulur.

 

HALKIN KATILIM TOPLANTISI(URLA)

İzmir İli, Urla İlçesi, Sığacık Körfezi Mevkii, 9 numaralı su ürünleri potansiyel sahası, 39.200 m2’lik deniz yüzeyinde Başaranlar Su Ürünleri Yetiştiriciliği San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “900 ton/yıl kapasiteli Orkinos Yetiştiriciliği” faaliyeti ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 27.12.2018 tarihinde saat 11.00’ de Urla İlçesi, Demircili Mah. Köy Kahvesinde halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.14.12.2018

 

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI (ALİAĞA)

 

İlimiz, Aliağa İlçesi, Arapçiftliği Mevkii’nde Star Rafineri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Star Rafinerisi İlave Tank Sahası Projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla  27.12.2018 tarihinde saat 14.00’te Aliağa ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 262 Sk. No:29 adresinde Aliağa Ticaret Odasında halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

 

         İlanen duyurulur.

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI (ALİAĞA)

İlimiz, Aliağa İlçesi, Arapçiftliği Mevkii’nde Star Rafineri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Star Rafinerisi İlave Tank Sahası Projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla  22.11.2018 tarihinde saat 14.00’te Aliağa ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 262 Sk. No:29 adresinde Aliağa Ticaret Odasında halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

       İlanen duyurulur.

***

 

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI (BERGAMA)

İzmir ve Balıkesir İlleri; Bergama İlçesi, Aşağıcuma Mahallesi ve Ayvalık İlçesi, Bağyüzü Mahallesi Mevkii'nde, Göltaş Granit Andezit Nak. Mad. İnş. Taah. Gıda ve Hafr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “Granit Ocağı Alan Genişlemesi” projesinin İzmir ile ilgili olan bölümünün Halkın Katılım Toplantısı Bakanlığımızca belirlenen 25/10/2018 tarihinde Bergama İlçesi, Aşağıcuma Mahallesi Kahvehanesinde  Saat: 13.00’te yapılacaktır.

 

* * * 

 

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir-Manisa İlleri, Bergama-Soma İlçeleri, Sarıcalar Mevkii’ nde Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Sarıca Rüzgar Enerji Santrali Projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla  24.10.2018 tarihinde saat 14.00’te Bergama İlçesi, Kozluca Mah., adresinde yer alan Kozluca Düğün Salonunda halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.09.10.2018

 

* * *

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Bornova İlçesi, Kurudere Mahallesi Mevkii'nde Genç İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan 63926 ve 200702802 Ruhsat Numaralı II-A Grubu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisleri Kapasite Artışı ve Alan Genişlemesi Projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyası ile ilgili ÇED süreci 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÇED Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımız tarafından başlatılmıştır.

Sözkonusu proje için Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 18.10.2018 tarihinde saat: 14.00’te Bornova İlçesi Kurudere Mahallesi İlkokulunda ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenecektir.

İlanen duyurulur. 05.10.2018

* * *

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İzmir İli, Kınık İlçesi, Yayakent Köyü Mevkii'nde Gls Müh. İnş. Dek. Mim. Mad. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “RN:86230 ve ER:3361512 Kalker Ocağı, Kırma- Eleme Tesisi, Hazır Beton Üretim Tesisi, Mekanik- Asfalt Plent Tesisi ve Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi” projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyasının 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapılmak üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, ÇED Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak amacıyla 04/09/2018 tarihinde saat 13:00’de, İlimiz, Kınık İlçesi, Işıklar Mahallesi, Köy Konağı adresinde Halkın Katılımı Toplantısı yapılacağı İzmir İli Bayraklı İlçesi Anadolu Cad. No:41/5  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adresinde 6. kat ilan panosunda ve eşzamanlı olarak www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinde askıya çıkarılarak görüşe açılmıştır.

* * *

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

İlimiz, Tire İlçesi, İpekçiler Mahallesi, Patlıcan Çukuru Mevkii, tapunun 48,49 pafta, 608 ada, 106 nolu parsellerinde “Damızlık Yumurta Üretimine Yönelik Tavuk Yetiştirme Tesisi Kapasite Artışı (119.200 adet/dönemden 178.00 adet/dönem artışı)   ile ilgili olarak ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek ve halkın görüş/önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 30.03.2018 Cuma günü saat: 14.00’te İpekçiler Mahallesi, Adliye Meydanı, No:7/3 Berberoğlu Kırathanesi-Tire adresinde  halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

İlanen duyurulur.