İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Kooperatiflerden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
          Kooperatiflerden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
 
1)      Yapı Kooperatiflerinin (Konut yapı Kooperatifi, Toplu işyeri Yapı Kooperatifi, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 72.maddesine göre kurulan Yapı Kooperatifleri Birliklerinin örnek ana sözleşmesinin aynen kabulü halinde kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek.
 
2)      Yapı Kooperatiflerinin, işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek.
3)      Yapı Kooperatiflerinin, ana sözleşme değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 3.maddesine istinaden yapılan ana sözleşme değişikliklerini yapmak.
4)      Kooperatifler ile ilgili uygulamaların e-kooperatif sistemine kaydedilmesi ve güncellemelerini yapmak.
5)      Vatandaşlardan, kamu kurum kuruluşlarından ve adli makamlardan gelen kooperatif ve üst birliklerine ilişkin bilgi-belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak.
6)      Müdürlüklere, vatandaşlardan, kamu kurum kuruluşlarından ve adli makamlardan gelen şikayetlere esas denetim taleplerinin karşılanması amacıyla gerekli görevlendirmelerin yapılarak denetim işlemini sonuçlandırmak, gerektiğinde Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurunda bulunmak veya Teftiş Kurulunca incelenmesi amacıyla Bakanlığa intikal ettirmek.
7)      İllerde Kurulu bulunan kooperatif ve üst birliklerinin genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirmek.