İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanların Kiralanması ve Kullanım İzni Verilmesi Taleplerine İlişkin İş Akış Şeması ve Talep Sahiplerinden İstenen Belgeler