İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Kooperatif Denetim İşlemleri
Kooperatif Denetleme Birimi; Konut Yapı Kooperatifi, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve Kooperatif Üst Birlikleri hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhuriyet Savcılıkları ve kooperatif ortaklarından İzmir Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ne intikal eden şikâyet dilekçelerini inceler.
Şikâyetin mahiyetine göre görevlendirilecek personel tespit edilir ve 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun 9. maddesinin g bendine istinaden görevlendirme yapılır.
Görevlendirilen personel veya personeller şikayet konularını inceler, Denetim Raporunu hazırlar.Hazırlanan Denetim Raporu  İl Müdürlüğü makamının onayına sunulur.
İl Müdürlüğü makamınca yapılan değerlendirme sonucuna göre, raporda yönetim ve denetim kurullarınca yerine getirilmesi gereken hususlar tespit edilmişse talimat olarak yönetim kuruluna bildirimde bulunulur.
Denetim Raporunda tespit edilen konular şikâyetçiye bildirilir.
Savcılığa intikal ettirilmesi gereken konuların tespiti halinde suç duyurusunda bulunulur.