İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Riskli Yapı Tespiti Çalışmaları Hakkında Genel Bilgi

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI TESPİTİ NASIL YAPILIR

     Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı veya yapılara  02.07.2013 tarih/28695 sayılı ‘Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar’  esas alınarak riskli yapı tespit çalışması yapılır.

     Riskli Yapı Tespiti Başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlarca yapılabilmektedir. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar Müdürlüğümüz Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğümüz sitesinde açıklanmaktadır.