İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Proje Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

 

 

 

Müdürlüğümüze sunulan projelerinin incelenmesinde temel alınana kriterler Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje düzenleme esasları olarak yayımlanmıştır. Projelerin bu esaslara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Arsa taminide dikkat edilecek husslarla ilgili olarak TIKLAYINIZ

Vaziyet Planının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak TIKLAYINIZ

Kamu yapılarının projelenidirlmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak TIKLAYINIZ

Mimari Proje Düzenleme Esasları

İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları

Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları

Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları

Güçlendirme Proje Esasları

 

Şube müdürlğümüz bünyesinde çalışan mühendislik branşlarının yaptıkları iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.


TOPOGRAFYA BİRİMİ

ü  Kamuya ait inşaat öncesinde arsaya ait belgenin ( imar planı, imar durumu, tapu çapı, tapu  tahsis belgesi aplikasyon krokisi ) takibi ve temini,

ü  Arazide bina köşe kazıklarının çakılması ve yer tesliminin yapılması,

ü  Kazı ve bina inşaatı,çevre düzenlenmesi esnasında gerekli kotların tespiti ( kazı seviye kotu, subasman kotu v.b ) ,

ü  Kazı ve dolgu hesaplarına esas kırmızı kot plankotesinin yapılması,

ü  Kurum dışında hazırlanan plankote çalışmalarının incelenmesi,

ü  Haritacılıkla ilgili tüm ölçüm ve projelendirme hizmetlerinin yapılması ( yüzey nivelmanı güzergah nivelmanı, kanalizasyon meyil tespiti v.b. ),

ü  Mevcut aletler total  station  ( 2Ad.) ,Nivo (1 Ad.), takometre (1 Ad),

 


MİMARİ BİRİM

ü  Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün  Mimari Proje Düzenleme esaslarına ve belirlenene ihtiyaç programına uygun olarak yeni proje üretimi,

ü  Mevcut projelerin günün ihtiyaçlarına göre revize edilmesi,

ü  İhtiyaç duyulması halinde rölöve projelerin üretilmesi,

ü  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan projelerin incelenmesi ve tasdiki ,

ü  Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla   tetkik ve tasdiki,

ü  Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Özel Hastanelerin incelenmesi ve raporlarının hazırlanması ,

ü  Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılaması ve inceleme raporlarının oluşturulması,

 


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ

ü  Binaların deprem dayanımını düzenleyen Afet Yönetmeliği ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Betonarme-Statik Proje düzenleme esaslarına uygun olarak kamu binalarına ait İnşaat Mühendisliği projelerinin üretilmesi,

ü  Hizmet alımı yoluyla temin edilen veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarca üretilen projelerin uygunluğunun incelenmesi ve onaylanması,

ü  Mevcut binaların statik yönden incelenmesi,

ü  Tabi Afet kurumlarında veya talep edilmesi durumunda binaların deprem analizi ve depreme dayanımına ilişkin raporların hazırlanması,

ü  Hazırlanan güçlendirme projelerinin tetkik ve tasdiki,

ü  Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla   tetkik ve tasdiki,

ü  Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Özel Hastanelerin incelenmesi ve raporlarının hazırlanması,

ü  Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılaması ve inceleme raporlarının oluşturulması

 


ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ

ü Genel Müdürlüğünün Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları , Kuvvetli Akım Yönetmeliği , Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, Binaların Yangında Korunması Yönetmeliği v.b. yönetmeliklere ve kullanım amacına göre Elektrik İç Tesisatı Projelerinin Hazırlanması,

ü  Hizmet alımı yoluyla temin edilen veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarca üretilen projelerin tetkik ve tasdiki,

ü  İhtiyaç duyulması halinde röleve  iç tesisat projelerinin üretilmesi,

ü  Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla   tetkik ve tasdiki,

ü  Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Özel Hastanelerin incelenmesi ve raporlarının hazırlanması,

ü  Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılaması ve inceleme raporlarının oluşturulması,

 


MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ

ü Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları , Isı Yalıtım yönetmeliği, Binaların Yangında Korunması Yönetmeliği  v.b. yönetmeliklere ve kullanım amacına göre Mekanik Tesisatı Projelerinin hazırlanması,

ü  Hizmet alımı yoluyla temin edilen veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarca üretilen projelerin tetkik ve tasdiki,

ü  İhtiyaç duyulması halinde rölöve tesisat projelerinin üretilmesi,

ü  Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla   tetkik ve tasdiki,

ü  Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Özel Hastanelerin incelenmesi ve raporlarının hazırlanması,

ü  Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılaması ve inceleme raporlarının oluşturulması,

 

ARŞİV VE PLAN KOPYA BİRİMİ

Müdürlüğümüzce veya Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce üretilen projelerin arşivlenmesi.

Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan OCE TDS400 tarama-kopya makinesi ile orijinal projelerin elektronik ortama atılması ve çoğaltılması.