İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Ulusal Yapı Denetim Sistemi Üzerinde Yapılan İşlemler için Gerekli Evraklar

YİBF Fesih İşlemi:İnşaatına 2 yıl içerisinde başlanılmamış veya inşaatı 5 yıl içerisinde tamamlanmamış yapıların Fesih İşlemi için müracaat evrakları:

Dilekçe (Yapı Denetim Kuruluşu tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne hitaben yazılacak) ekinde;

İlgili idaresince düzenlenmiş, inşaat durum bilgi yazısı

YİBF Fesih İşlemi:Yapı denetim kuruluşu veya yapı sahibi tarafından tek taraflı ya da karşılıklı yapıların Fesih İşlemi için müracaat evrakları:

Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş Fesihname

Dağıtım;

Karşı taraf, (Yapı Sahibi / Yapı Denetim Kuruluşu)

İlgili İdaresi,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde (YDS) işlem yapılır.

Denetçi İşe Başlama İşlemi:

Müracaat evrakları:

1.     Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi

2.     Denetçi taahhütnamesi

3.     Denetçi belgesi fotokopisi

4.     Noterce düzenlenmiş imza beyanı

5.     T.C. Kimlik numarası beyanı

6.     Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

7.     Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*

*Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.

Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi:

Kontrol elemanı müracaat evrakları:

1.     Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi

2.     KE taahhütnamesi

3.     Noterce düzenlenmiş imza beyanı

4.     T.C. Kimlik numarası beyanı

5.     İlgili meslek odası kayıt belgesi

6.     Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

7.     İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi

8.     Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*

*Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.

Yardımcı kontrol elemanı müracaat evrakları:

1.     Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi

2.     YKE taahhütnamesi

3.     Noterce düzenlenmiş imza beyanı

4.     T.C. Kimlik numarası beyanı

5.     Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

6.     İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi

7.     Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*

*Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.

Denetçi, Kontrol Elemanı Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemleri:

Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş istifaname

Dağıtım;

Yapı Denetim Kuruluşu,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde (YDS) işlem yapılır.

Şantiye Şefi Adres Güncelleme İşlemi:

Müracaat evrakları:

Dilekçe(Şantiye Şefi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne hitaben yazılacak) ekinde;

1.     Kimlik fotokopisi

2.     İkametgâh belgesi

Proje Müellifi Bilgilerinin Güncelleme İşlemi:

Müracaat evrakları:

Dilekçe(Proje Müellifi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne hitaben yazılacak) ekinde;

1.     Kimlik fotokopisi

2.     İlgili meslek odası kayıt belgesi 

Not: YDS ‘de birden fazla kayıt varsa Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına müracaat edilmesi gerekir.

YDK Hesabına Kontör Giriş İşlemi:

Müracaat evrakları:

Dilekçe(Yapı Denetim Kuruluşu tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne hitaben yazılacak) ekinde;

1.     Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kurumsal Hesabına Ücret Kodu:19 - Ücret Sıra No:101 – Ücret Tanımı: Belgelendirme Gelirleri ve açıklama kısmına Kontör Bedeli yazılı Banka Dekont aslı Kimlik fotokopisi

Not: Yapı Denetim Kuruluşlarının; dilekçelerini Evrak Kayıttan geçirdikten sonra İl Müdürlüğümüz 1. Katında yer alan Döner Sermaye Birimimize bizzat başvurarak, Banka Dekontunu ibraz etmeleri sonrası Faturalarını almaları gerekmektedir.  

 İLİMİZDEKİ YAPI DENETİM KURULUŞLARI

DURUMU

SAYISI

Faal Bulunan

95

 

İLİMİZDEKİ AKTİF GÖREV YAPAN YAPI VE ZEMİN LABORATUVAR SAYISI

Faal Bulunan                                                                                  17

 

İLİMİZDEKİ YAPI DENETİM GÖREVLİLERİ

GÖREVİ

SAYISI

Denetçi Mimar-Mühendis

1919

Mimar/Mühendis Yardımcı Kontrol Elemanı

3690

Tekniker Yardımcı Kontrol Elemanı

465