İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
TÜZEL KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

TÜZEL KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) DİLEKÇE (Görmek İçin Tıklayınız..)

2) TEBLİGATA ELVERİŞLİ ELEKTRONİK POSTA (KEP) ADRESİ 

İlgi Yönetmeliğin 27.maddesinin 1.fıkrasına göre zorunludur.

3) BAŞVURU FORMU (Görmek İçin Tıklayınız..)

4) ODA SİCİL KAYIT BELGESİ

Aslı ya da tasdikli sureti (Karekodlu belgeler hariç)

  • Ticaret ve sanayi odasında müracaat yılı içinde alınmış olmalı

5) ORTAKLIK DURUM BELGESİ

Aslı ya da tasdikli sureti (Karekodlu belgeler hariç)

  • Ticaret ve sanayi odasında müracaat yılı içinde alınmış olmalı

6) SON DURUM GÖSTERİR TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ

  • Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ve ya ilgili müdürlükten onaylı sureti

7) VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

8) NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

9) İMZA SİRKÜLERİ (Aslı veya Noter Tasdikli)

10) SİCİL DURUMU BEYANNAMESİ (Görmek İçin Tıklayınız..)

11) BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAAHHÜTNAMESİ (Görmek İçin Tıklayınız..)

12) DEKONT (Görmek İçin Tıklayınız..)

Başvuru grubu aktivasyon ücretinin yatırılması zorunludur. Aktivasyon ücretlerinin iadesi mümkün değildir. 

13) BAŞVURUYA AİT TÜM BELGELERİN PDF FORMATINDA AYRI AYRI SAYFALARA TARANARAK CD’YE VEYA HARİCİ BELEKE (USB) YÜKLENMESİ ZORUNLUDUR.

14) EKONOMİK, MALİ VE TEKNİK YETERLİLİĞE AİT BELGELER

a) EKONOMİK VE MALİ YETERLİK BİLDİRİM FORMU (Görmek İçin Tıklayınız..)

b) BANKA REFERANS MEKTUBU (Görmek İçin Tıklayınız..)

c) MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK BİLDİRİM FORMU (Görmek İçin Tıklayınız..)

15) İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER

ÖNEMLİ NOT:

H GRUBU İÇİN İLK 13 BELGENİN,

DİĞER GRUP BAŞVURULARI İÇİN TÜM BELGELERİN

PDF FORMATINDA AYRI AYRI SAYFALARA TARANARAK CD’YE VEYA HARİCİ BELEKE (USB) YÜKLENMESİ ZORUNLUDUR.