İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
TÜZEL KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

***DİKKAT! AKTİVASYON ÜCRETİ YATIRILMAYAN DOSYALAR İNCELEMEYE ALINMADAN İADE EDİLECEKTİR.***

1) DİLEKÇE (Görmek İçin Tıklayınız..)

2) TEBLİGATA ELVERİŞLİ ELEKTRONİK POSTA (KEP) ADRESİ 

İlgi Yönetmeliğin 27.maddesinin 1.fıkrasına göre zorunludur.

3) BAŞVURU FORMU (Görmek İçin Tıklayınız..)

4) SANAYİ VEYA TİCARET ODASI FAALİYET BELGESİ (Diğer Oda Kayıt Belgeleri Geçerli Değildir.)

Aslı ya da tasdikli sureti (Karekodlu belgeler hariç)

  • Ticaret ve sanayi odasında müracaat yılı içinde alınmış olmalı
  • Faaliyet konularında inşaat NACE kodlarından en az birinin bulunması veya faaliyet konusunda inşaat işlerinin belirtilmiş olması zorunludur.

5) ORTAKLIK DURUM BELGESİ

Aslı ya da tasdikli sureti (Karekodlu belgeler hariç)

  • Ticaret ve sanayi odasında müracaat yılı içinde alınmış olmalı

6) SON DURUM GÖSTERİR TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ

  • Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ve ya ilgili müdürlükten onaylı sureti

7) VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

8) NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

9) İMZA BEYANNAMESİ (Görmek İçin Tıklayınız..)

   (Ayrıca Noter Onaylı İmza Sirküsünün Fotokopisi Eklenmesi Zorunludur.)

10) SİCİL DURUMU BEYANNAMESİ (Görmek İçin Tıklayınız..)

11) BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAAHHÜTNAMESİ (Görmek İçin Tıklayınız..)

12) DEKONT (Görmek İçin Tıklayınız) (https://basvuru.csb.gov.tr/)

-Dekont'un aslı veya bankaca onaylı sureti olmalıdır.

-Başvuru grubu aktivasyon ücretinin yatırılması zorunludur. Aktivasyon ücretlerinin iadesi mümkün değildir.

13) BAŞVURUYA AİT TÜM BELGELERİN PDF FORMATINDA AYRI AYRI SAYFALARA TARANARAK CD’YE VEYA HARİCİ BELEKE (USB) YÜKLENMESİ ZORUNLUDUR.

14) EKONOMİK, MALİ VE TEKNİK YETERLİLİĞE AİT BELGELER

a) EKONOMİK VE MALİ YETERLİK BİLDİRİM FORMU (Görmek İçin Tıklayınız..)

-Beyan edilen yıllara ait bilanço bilgileri tablolarının onaylanarak eklenmesi

-SMMM ve YMM'nin faaliyet belgelerinin forma eklenmesi zorunludur.

b) BANKA REFERANS MEKTUBU (Görmek İçin Tıklayınız..)

*Banka Referans Mektubunu düzenleyen yetkililerin BANKACA ONAYLI imza sirkülerlerinin eklenmesi zorunludur.

*Banka Referans Mektubunun Başvuru Ayı İçinde Alınmış Olması Zorunludur.

c) MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK BİLDİRİM FORMU (Görmek İçin Tıklayınız..)

15) İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER

ÖNEMLİ NOT:

1) H GRUBU İÇİN İLK 11 BELGENİN,

G VE G1 GRUPLARI İÇİN EKONOMİK VE MALİ YETERLİK BİLDİRİM FORMU HARİCİNDEKİ TÜM BELGELERİN VE

DİĞER GRUP BAŞVURULARI İÇİN TÜM BELGELERİN EKLENMESİ ZORUNLUDUR.

2) YUKARIDA BELİRTİLEN TÜM BELGELERİN CD VEYA HARİCİ BELLEKLE (TÜM BELGELERİN AYRI AYRI SAYFALARA TARANARAK PDF FORMATINDA YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR) BİRLİKTE FİZİKİ OLARAK İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EVRAK KAYIT BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

3) TÜM BAŞVURU FORMLARININ İNTERNET SİTEMİZDE SOL MENÜDE YER ALAN “DİLEKÇE VE BAŞVURU FORMLARI”NA UYGUN OLARAK DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.