İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

DUYURU NO:2021/02

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR İLİ, DİKİLİ İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 2. GRUP

 DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 23.03.2021

DUYURU

İzmir İli, Dikili İlçesi sınırlarının bir kısmını kapsayan (2. Grup) Doğal Sit Alanı 04.02.2021 tarihli ve 234343 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 20.02.2021 tarih ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://tvk.csb.gov.tr/izmir-dikili-2.-grup-tescil-ilani-duyuru-413411) ilan edilmiştir.

04.02.2021 tarihli ve 234343 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 23.03.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: 2. Grup Bakanlık Makamı Olur’u.

Ek-2: 2. Grup Doğal Sit Alanları Paftası.

***

DUYURU NO:2021/01

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

28. GRUP ( BORNOVA-KEMALPAŞA İLÇELERİ ) DOĞAL SİT TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 23.02.2021

İzmir İli, Bornova ve Kemalpaşa İlçeleri, (28. Grup) Doğal Sit Alanı 21.01.2021 tarihli ve 137418 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 07.02.2021 tarih ve 31388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://tvk.csb.gov.tr/izmir-bornova-ve-kemalpasa-28.-grup-tescil-ilani-duyuru-412254) ilan edilmiştir.

21.01.2021 tarihli ve 137418 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 23.02.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: Grup 28 Bakanlık Makamı Olur’u.

Ek-2: Grup 28 Doğal Sit Alanları Paftası.

***

DUYURU NO:2020/05

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)’nın 16.11.2020 tarih ve E-97749335-252.01.02-241897 sayılı yazısı ile; İzmir ili, Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde yer alan 25. Grup Doğal Sit Alanlarını koruma statülerinin "Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”  olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ilişkin İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 06.11.2020 tarihli ve 986 sayılı kararı; 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre söz konusu tescil kararı 09.11.2020 tarihli ve 237958 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile onaylanmış olup 13.11.2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu alanlardaki taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesinde var olan 1., 2. ve 3. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılıp yerine "Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” veya "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” şerhlerinin konulacağı ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde doğal sit şerhi olmayanlara "Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” veya "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” şerhlerinin konulacağı,

09.11.2020 tarihli ve 237958 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ve eki paftanın 19.11.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.19.11.2020

Ek-1: Grup 25 Doğal Sit Alanları Haritası.

 

***

DUYURU NO:2020/04

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) başlatılan "İzmir ve Manisa İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında İzmir İli, Çiğli, Menemen ve Foça İlçeleri (20. Grup) sınırları içerisinde yer alan Doğal Sit Alanının "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescili 08.09.2020 tarihli ve 2941 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup 09.09.2020 tarihli ve 31239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

Söz konusu alanlara ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan 1. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılarak yerine "Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan” şerhinin konulacağı,

08.09.2020 tarihli ve 2941 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki paftanın 16.09.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasında ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4. kat ilan panosunda duyurulacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.16.09.2020

Ek-1: Cumhurbaşkanı Kararı

Ek-2: Harita (20. Grup Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan)

Ek-3: Koordinat Bilgileri

**

DUYURU NO:2020/03

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 11.03.2020 tarih ve 97749335-252.01.02-E.60052 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Selçuk İlçesi sınırları içerisinde yer alan 12. Grup Doğal Sit Alanının "Kesin Korunacak Hassas Alan" kısmına ait tescil işleminin uygun olduğuna ilişkin İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 04.10.2019 tarih ve 753 sayılı kararı; 03.03.2020 tarihli ve 2217 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu alanlara ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan 1. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılarak yerine "Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan” şerhinin konulacağı,

03.03.2020 tarihli ve 2217 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki paftanın 27.04.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasında ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4. kat ilan panosunda duyurulacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

ASKI TARİHİ

27.04.2020

Ek-1: 12. Grup Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan (Kırmızı Renkli Bölgeler)

Ek-2: Cumhurbaşkanı Kararı ve Koordinat Bilgileri

***

DUYURU NO:2020/02

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 25.12.2019 tarih ve 97749335-020-E.304214 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisinde yer alan 27. Grup Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ilişkin İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27.12.2018 tarih ve 599 sayılı kararı; 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre 01.11.2019 tarihli ve 256729 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

Söz konusu alana ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan 2. ve 3. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılarak yerine "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” şerhlerinin konulacağı,

01.11.2019 tarihli ve 256729 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 27.02.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4. kat ilan panosunda askıda kalacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

ASKI TARİHİ

27.02.2020

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/01

 T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

DUYURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 03.02.2020 tarih ve 97749335-252.01.02-E.10464 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Selçuk İlçesi sınırları içerisinde yer alan 12. Grup Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin "Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”  olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ilişkin İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ nun  04.10.2019 tarih ve 753 sayılı kararı; 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre 06.01.2020  tarihli  ve  2743  sayılı  Bakanlık  Makamı  Oluru  ile  onaylanmış ve  11.01.2020 tarih ve 31005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 "Doğal Sit–Kesin Korunacak Hassas Alan”ın tesciline ilişkin idari süreci devam etmektedir.

Söz konusu alanlara ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan 1. ve 2. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılarak yerine "Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” şerhlerinin konulacağı,

06.01.2020 tarihli ve 2743 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ve eki paftanın 27.02.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4. kat ilan panosunda askıda kalacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

ASKI TARİHİ

27.02.2020

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/01

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 12.07.2019 tarih ve 97749335-252.01.02-E.161976 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Seferihisar İlçesi sınırları içerisinde yer alan 17. Grup (Doğanbey Mevkii) 1., 2. ve 3. Derece Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ilişkin İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 557 sayılı kararı 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre 26.06.2019 tarihli ve 148729 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

            Söz konusu alana ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan 1., 2. ve 3. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılarak yerine "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" şerhlerinin konulacağı,

26.06.2019 tarihli ve 148729 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 24.07.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından ilan edileceği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4.kat ilan panosunda askıda kalacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince ilan olunur.

ASKI TARİHİ

24.07.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ