İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

DUYURU NO:2023/02

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR İLİ, URLA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN

34. GRUP DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

DUYURU

İzmir ili, Urla ilçesi sınırları içerisinde bulunan 34.Grup Doğal Sit Alanı 24.08.2023 tarih ve 7229378 sayılı Olur'u ile "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir.

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”in 17. Maddesinin (j) bendinde yer alan “(Ek:RG-27/10/2017- 30223) Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları, Resmî Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.” hükmü gereği 01.09.2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://tvk.csb.gov.tr/duyurular) ilan edilmiştir.

24.08.2023 tarih ve 7229378 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u eki uydu görüntüsünün 08.09.2023 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değşikliği İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere https://says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Tarih: 08.09.2023

Ek: 34. Grup Urla, Özbek Doğal Sit Alanı Uydu Görüntüsü

***

DUYURU NO:2023/01

İzmir ili, Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde yer alan 25. Grup Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 21.03.2023 tarihli ve 6019815 sayılı Olur’u ile “Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 29.03.2023 tarih ve 32147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında ilan edilmiştir.

21.03.2023 tarihli ve 6019815 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u eki uydu görüntüsünün 05.04.2023 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin ait koordinat ve parsel bilgilerine http://www.says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Eki İçin Tıklayınız...

***

DUYURU NO:2022/11

Dikili Nebiler Şelalesi ve Mağaraları Potansiyel Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Kesin Korunacak Hassas Alan"

1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi kapsamında İzmir ili, Dikili ilçesi sınırları içerisinde yer alan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları Potansiyel Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Kesin Korunacak Hassas Alan"  olarak tescil edilmesi işlemi 04.10.2022 tarihli ve 6166 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış ve 05.10.2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 05.10.2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında ilan edilmiştir.

(https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir-dikili_20221006105933.pdf).

04.10.2022 tarihli ve 6166 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekleri 18.10.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek: 04.10.2022 tarihli ve 6166  sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekleri

***

DUYURU NO:2022/10

38.GRUP (OVACIK GÜNEY ETABI) DOĞAL SİT ALANI

İzmir ili, Çeşme ilçesinde yer alan, (Ovacık-Güney Etabı) Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle, İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 25.06.2020 tarihli E.2018/1120-K.2020/667 sayılı ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin 2008/1399 esas ve 2020/1466 sayılı kararı ile revize tescil işlemi, Bakanlık Makamının 08.09.2022 tarih ve E.4519940 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ‘‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 18.09.2022 tarih ve 31957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında ilan edilmiştir. (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/cesme_20220923095916.pdf)

08.09.2022 tarih ve E.4519940 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u eki uydu görüntüsünün 06.10.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://www.says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek: 38.Grup (Ovacık Güney Etabı) Doğal Sit Alanı

***

DUYURU NO:2022/09

38. GRUP (ALAÇATI GÜNEY ETABI) DOĞAL SİT İLANI

İzmir ili, Çeşme ilçesinde yer alan, 38.Grup (Alaçatı Güney Etabı) Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle, İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 25.06.2020 tarihli ve E.2018/1120-K.2020/667 sayılı kararı doğrultusunda revize tescil işlemi, Bakanlık Makamının 08.09.2022 tarih ve E.4520779 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ‘‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 18.09.2022 tarih ve 31957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında ilan edilmiştir. (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/ilan_metni_20220923095403.pdf )

08.09.2022 tarih ve E.4520779 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u eki uydu görüntüsünün 06.10.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://www.says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek: 38.Grup (Alaçatı Güney Etabı) Doğal Sit Alanı

***

DUYURU NO:2022/08

SEFERİHİSAR İLÇESİ 36.GRUP (SIĞACIK-HIDIRLIK MAHALLELERİ) DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İzmir ili, Seferihisar ilçesinde yer alan, 36.Grup (Sığacık-Hıdırlık Mahalleleri) Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 05.09.2022 tarih ve E.4492950 Olur’u ile ‘‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’ ve ‘‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 11.09.2022 tarih ve 31950 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında ilan edilmiştir.

(https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir_20220914053537.pdf)

05.09.2022 tarih ve E. 4492950 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u eki uydu görüntüsünün 21.09.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://www.says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek: Seferihisar ilçesi 36.Grup (Sığacık-Hıdırlık Mahalleleri) Doğal Sit Alanı

***

DUYURU NO:2022/07

30.GRUP (NAZARKÖY VE ÖRNEKKÖY MAHALLELERİ) DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesinde yer alan, 30.Grup (Nazarköy ve Örnekköy Mahalleleri) Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 05.09.2022 tarih ve E.4492981 Olur’u ile ‘‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’ ve ‘‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 11.09.2022 tarih ve 31950 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında ilan edilmiştir.

(https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/kemalpasa_20220914053659.pdf)

05.09.2022 tarih ve E.4492981 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u eki uydu görüntüsünün 21.09.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://www.says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek: 30.Grup (Nazarköy ve Örnekköy Mahalleleri) Doğal Sit Alanı

***

DUYURU NO:2022/06

DİKİLİ İLÇESİNDEKİ NEBİLER ŞELALESİ VE MAĞARALARI DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 13.09.2022

İzmir ili, Dikili ilçesinde yer alan, Nebiler Şelalesi ve Mağaraları Potansiyel Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 01.09.2022 tarih ve E.4462060 Olur’u ile ‘‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’ olarak tescil edilmiştir. “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan’’ kısmının tesciline ilişkin idari süreç ise devam etmektedir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 06.09.2022 tarih ve 31945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında ilan edilmiştir.

(https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/ilan_metni_20220907015002.pdf)

01.09.2022 tarih ve E.4462060 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u eki uydu görüntüsünün 13.09.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://www.says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek: Nebiler Şelalesi ve Mağaraları Doğal Sit Alanı

***

DUYURU NO:2022/05

ÇEŞME İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN

 38. GRUP ALAÇATI- ALTINYUNUS ETABI DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 01.07.2022

İzmir ili, Çeşme ilçesi sınırları içerisinde yer alan 38. Grup (Alaçatı-Altınyunus Etabı) Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 01.06.2022 tarihli ve 3789593 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ”Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 14.06.2022 tarih ve 31866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında ilan edilmiştir.  (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmrcesme_20220615095354.pdf)

01.06.2022 tarihli ve 3789593 sayılı sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 01.07.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: Uydu Görüntüsü

***

DUYURU NO:2022/04

İZMİR İLİ, DİKİLİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN

1. GRUP DİKİLİ – BADEMLİ-KARAGÖL ETABI

 DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet Duyuru Tarihi 13.06.2022

İzmir İli, Dikili İlçesi sınırları içerisinde bulunan 1. GRUP DİKİLİ – BADEMLİ -KARAGÖL ETABI Doğal Sit Alanı 26.05.2022 tarihli ve 3737434 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 05.06.2022 tarih ve 31857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir-dikili_20220608112825.pdf ilan edilmiştir.

26.05.2022 tarihli ve 3737434 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u eki uydu görüntüsünün 13.06.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere https://says.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

EK-1: DİKİLİ – BADEMLİ -KARAGÖL ETABI (1. GRUP) Doğal Sit Alanı Uydu Görüntüsü

***

DUYURU NO:2022/03

ÇEŞME İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN

38. GRUP ZEYTİNELİ-KARAKÖY ETABI DOĞAL SİT ALANININ

 “KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN”  KISMININ TESCİLİ

İzmir ili, Çeşme ve Urla ilçeleri sınırları içerisinde yer alan 38.Grup (Karaköy-Zeytineli Etabı) Doğal Sit Alanının ''Kesin Korunacak Hassas Alan''  kısmının tescil işlemi,  1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.Maddesine göre, 05.04.2022 tarih ve 5363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 05.04.2022 tarih ve 5363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir_20220407111802.pdf) ilan edilmiştir.

05.04.2022 tarih ve 5363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.06.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek: 5363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekleri (30 sayfa)

***

DUYURU NO:2022/02

İZMİR İLİ, FOÇA İLÇESİNDE YER ALAN 19. GRUP (ESKİ FOÇA GÜNEY ETABI)

 DOĞAL SİT ALANININ TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 11.01.2022

            İzmir ili, Foça İlçesinde yer alan 19. Grup (Eski Foça Güney Etabı) Doğal Sit Alanı 10.12.2021 tarihli ve 2431331 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında  https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir-foca_20211222102305.pdf ilan edilmiştir.

10.12.2021 tarihli ve 2431331 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u ve eki uydu görüntüsünün 11.01.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://www.says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: İzmir İli, Foça İlçesinde yer alan 19. Grup (Eski Foça Güney Etabı) Doğal Sit Alanı Uydu Görüntüsü

***

DUYURU NO:2022/01

İZMİR İLİ, KARABAĞLAR, MENDERES, SEFERİHİSAR, NARLIDERE, GÜZELBAHÇE İLÇELERİNDE YER ALAN 32. GRUP

 DOĞAL SİT ALANININ TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 06.01.2022

İzmir İli, Karabağlar, Menderes, Seferihisar, Narlıdere, Güzelbahçe İlçelerinde Yer Alan 32. Grup Doğal Sit Alanı 10.12.2021 tarihli ve 2431221 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında  https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir-karabg_20211222102424.pdf ilan edilmiştir.

10.12.2021 tarihli ve 2431221 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı Olur’u ve eki uydu görüntüsünün 06.01.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://www.says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: İzmir İli, Karabağlar, Menderes, Seferihisar, Narlıdere, Güzelbahçe İlçelerinde Yer Alan 32. Grup Doğal Sit Alanı Uydu Görüntüsü

***

DUYURU NO:2021/19

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

ÇEŞME İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 38. GRUP ZEYTİNELİ- KARAKÖY ETABI DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 22.12.2021

İzmir ili, Çeşme ve Urla ilçelerinde yer alan, 38.Grup (Karaköy-Zeytineli Etabı) Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle, Bakanlık Makamının 17.11.2021 tarih ve 2239093 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ‘‘Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir. “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan”ın tesciline ilişkin idari süreç ise devam etmektedir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 23.11.2021 tarih ve 31668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/ izmir_20211125100635.pdf) ilan edilmiştir.

17.11.2021 tarih ve 2239093 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 22.12.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek: Uydu Görüntüsü

***

DUYURU NO:2021/18

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR İLİ, FOÇA İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN

19. GRUP (FOÇA-ADALAR ETABI)

DOĞAL SİT ALAN TESCİLİ

İnternet Duyuru tarihi:24.11.2021

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.Maddesine göre, İzmir ili, Foça ilçesi sınırları içerisinde yer alan 19.Grup (Foça-Adalar Etabı) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün ''Kesin Korunacak Hassas Alanı'' tescil işlemi, 27.10.2021 tarih ve 4639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, 28.10.2021 tarih ve 31642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 28.10.2021 tarih ve 31642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında  (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir_20211108094437.pdf) ilan edilmiştir.

27.10.2021 tarih ve 4639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekleri 24.11.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Uydu Görüntüsü

Ek: 27.10.2021 tarih ve 4639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekleri

***

DUYURU NO:2021/17

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEŞME İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 38. GRUP ALTINKUM_ÇİFTLİK ETABI DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 22.10.2021

DUYURU

İzmir ili, Çeşme ilçesinde yer alan, 38.Grup Doğal Sit Alanı koruma statüsünün, haritada gösterildiği şekliyle mahkeme kararı uyarınca yapılan düzeltmelerle Bakanlık Makamının 27.08.2021 tarih ve 1618497 sayılı Olur’u ile ‘‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’ ve ''Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'' olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 29.09.2021 tarih ve 31613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir-cesme_20210930113455.pdf) ilan edilmiştir.

27.08.2021 tarih ve 1618497 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 22.10.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: Uydu Görüntüsü

***

DUYURU NO:2021/16

İZMİR İLİ, DİKİLİ İLÇESİ, DİKİLİ – ADALAR ETABI 1. GRUP

 DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 14.10.2021

DUYURU

İzmir ili, Dikili ilçesi Dikili-Adalar Etabı (1. Grup) Doğal Sit Alanı koruma statüsü 29.07.2021 tarihli ve 1409495 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

            1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.Maddesine göre, İzmir ili, Dikili ilçesi, 1.Grup (Adalar Etabı) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün ''Kesin Korunacak Hassas Alanı'' kısmına ilişkin tescil işlemi ise, 21.05.2021 tarih ve 4008 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış ve 22.05.2021 tarih ve 31488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiş olup; 17.06.2021 tarih itibariyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz internet sayfasında duyurusu yapılmıştır.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği İzmir ili, Dikili ilçesi Dikili-Adalar Etabı (1. Grup) Doğal Sit Alanı tescili 29.09.2021 tarih ve 31613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında  https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/dikili_20210930113547.pdf ilan edilmiştir.

29.07.2021 tarihli ve 1409495 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı Olur’u eki paftanın 14.10.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://www.says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: DİKİLİ – ADALAR ETABI (1. GRUP) Uydu Görüntüsü

***

DUYURU NO:2021/15

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ 4. GRUP (BOZBURUN ADALARI) DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 08.10.2021

DUYURU

İzmir ili, Aliağa ilçesi, 4.Grup (Bozburun Adaları) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün ''Kesin Korunacak Hassas Alan'' olarak tescil işlemi, 01.10.2021 tarih ve 4576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, 02.10.2021 tarih ve 31616 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 02.10.2021 tarih ve 31616 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir-aliaga_20211004030210.pdf) ilan edilmiştir.

01.10.2021 tarih ve 4576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekleri 08.10.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: Aliağa 4. Grup- 02.10.2021 tarih ve 31616 sayılı Resmi Gazete

Ek-2: Aliağa 4.Grup -Uydu Görüntüsü

***

DUYURU NO:2021/14

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR İLİ,

DİKİLİ İLÇESİ 3. GRUP DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan Tarihi:01.10.2021

DUYURU

            İzmir ili, Dikili ilçesinde yer alan 3.Grup Doğal Sit Alanı 13.09.2021 tarih ve 1713476 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı Olur'u ile ''Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı'' ve ''Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'' olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 19.09.2021 tarih ve 31603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında  https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir-dikili_20210922032351.pdf ilan edilmiştir.

13.09.2021 tarihli ve 1713476 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 01.10.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere https://says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: DİKİLİ İLÇESİ 3. GRUP Bakanlık Makamı Olur’u.

Ek-2: DİKİLİ İLÇESİ 3. GRUP Doğal Sit Alanları Paftası.

***

DUYURU NO:2021/13

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ALİAĞA İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 18. GRUP DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 29.09.2021

DUYURU

İzmir ili, Aliağa ilçesinde yer alan, 18.Grup Doğal Sit Alanı haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 13.09.2021 tarih ve 1713450 Olur’u ile ‘‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 22.09.2021 tarih ve 31606 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir-18_20210923010444.pdf) ilan edilmiştir.

13.09.2021 tarih ve 1713450 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 29.09.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: Aliağa 18. Grup Bakanlık Makamı Olur’u.

Ek-2: Aliağa 18.Grup Doğal Sit Alanları Paftası.

***

DUYURU NO:2021/12

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ALİAĞA İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 5. GRUP  (ALİAĞA-ÇALTILIDERE) DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 29.09.2021

DUYURU

İzmir ili, Aliağa ilçesinde yer alan, 5.Grup (Aliağa-Çaltılıdere) Doğal Sit Alanı haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 13.09.2021 tarih ve 1713927 Olur’u ile ‘‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’ ve ‘‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 22.09.2021 tarih ve 31606 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir_ 20210923010350.pdf) ilan edilmiştir.

13.09.2021 tarih ve 1713927 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 29.09.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: Aliağa 5. Grup (Aliağa-Çaltılıdere)  Bakanlık Makamı Olur’u.

Ek-2: Aliağa 5.Grup (Aliağa-Çaltılıdere)  Doğal Sit Alanları Paftası.

***

DUYURU NO:2021/11

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖDEMİŞ İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 11. GRUP DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 29.09.2021

DUYURU

İzmir ili, Ödemiş ilçesinde yer alan, 11.Grup Doğal Sit Alanı haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 13.09.2021 tarih ve 1714108 Olur’u ile ‘‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’ olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 19.09.2021 tarih ve 31603 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izmir-odemis_20210922032755.pdf) ilan edilmiştir.

13.09.2021 tarih ve 1714108 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 29.09.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: Ödemiş 11. Grup Bakanlık Makamı Olur’u.

Ek-2: Ödemiş 11.Grup Doğal Sit Alanları Paftası.

***

DUYURU NO:2021/10

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR İLİ, DİKİLİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN

DİKİLİ – KİLLİK ETABI 1. GRUP

 DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 17.09.2021

İzmir İli, Dikili İlçesi sınırları içerisinde bulunan DİKİLİ – KİLLİK ETABI (1. GRUP) Doğal Sit Alanı 02.09.2021 tarihli ve 1648127 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 12.09.2021 tarih ve 31596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında  https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/izir-dikili_20210915112846.pdf ilan edilmiştir.

02.09.2021 tarihli ve 1648127 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 17.09.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://www.says.csb.gov.tr/ internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: DİKİLİ – KİLLİK ETABI (1. GRUP) Bakanlık Makamı Olur’u.

Ek-2: DİKİLİ – KİLLİK ETABI (1. GRUP) Doğal Sit Alanları Paftası.

***

DUYURU NO:2021/09

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DİKİLİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN 1. GRUP (ADALAR ETABI)

DOĞAL SİT ALAN TESCİLİ

İnternet İlan tarihi:17.06.2021

DUYURU

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.Maddesine göre, İzmir ili, Dikili ilçesi sınırları içerisinde yer alan 1.Grup (Adalar Etabı) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün ''Kesin Korunacak Hassas Alanı'' kısmına ilişkin tescil işlemi, 21.05.2021 tarih ve 4008 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, 22.05.2021 tarih ve 31488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 22.05.2021 tarih ve 31488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında  (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/adalar_1gr_20210604061438.pdf) ilan edilmiştir.

21.05.2021 tarih ve 4008 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekleri 17.06.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek: 21.05.2021 tarih ve 4008 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekleri

***

DUYURU NO:2021/08

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖDEMİŞ İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 10. GRUP DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 09.06.2021

DUYURU

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.Maddesine göre, İzmir ili, Ödemiş ilçesi sınırları içerisinde yer alan 10.Grup Doğal Sit Alanının koruma statüsünün ''Kesin Korunacak Hassas Alanı'' kısmına ilişkin tescil işlemi, 01.06.2021 tarih ve 4054 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 04.05.2021 tarih ve 31474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında  (https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/duyurular/odemis_4054_20210607064055.pdf) ilan edilmiştir.

01.06.2021 tarih ve 4054 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekleri 09.06.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda yer alacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek: 01.06.2021 tarih ve 4054 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekleri

***

DUYURU NO:2021/07

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MENDERES İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 16. GRUP DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 25.05.2021

DUYURU

İzmir ili, Menderes ilçesinde yer alan, 16.Grup Doğal Sit Alanı haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 28.04.2021 tarih ve E.869885 Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ‘‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 04.05.2021 tarih ve 31474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://tvk.csb.gov.tr/izmir-menderes-14.grup-tescil-ilani-duyuru-415350) ilan edilmiştir.

28.04.2021 tarih ve E.869885 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 25.05.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

***

DUYURU NO:2021/06

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MENDERES İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 14. GRUP DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 25.05.2021

DUYURU

İzmir ili, Menderes ilçesinde yer alan, 14.Grup Doğal Sit Alanı haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 28.04.2021 tarih ve E.869787 Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ‘‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 04.05.2021 tarih ve 31474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://tvk.csb.gov.tr/izmir-menderes-14.grup-tescil-ilani-duyuru-415350) ilan edilmiştir.

28.04.2021 tarihli ve E.869787 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 25.05.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

***

DUYURU NO:2021/05

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖDEMİŞ İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 10. GRUP DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 25.05.2021

DUYURU

İzmir ili, Ödemiş ilçesinde yer alan, 10.Grup Doğal Sit Alanı haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 28.04.2021 tarih ve 870086 Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ‘‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir. “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan”ın tesciline ilişkin idari süreç devam etmektedir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 04.05.2021 tarih ve 31474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://tvk.csb.gov.tr/izmir-odemis-10.grup-tescil-ilani-duyuru-415357) ilan edilmiştir.

28.04.2021 tarihli ve 870086 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 24.05.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

***

DUYURU NO:2021/04

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KEMALPAŞA İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 31. GRUP

 DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 24.05.2021

DUYURU

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi sınırlarının bir kısmını kapsayan (31. Grup) Doğal Sit Alanı 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.Maddesine göre, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan 31.Grup Doğal Sit Alanının koruma statüsünün ''Kesin Korunacak Hassas Alan'' olarak tescil işlemi, 21.04.2021 tarih ve 3882 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve ilan edilmiştir.

21.04.2021 tarih ve 3882 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki paftanın 24.05.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: 31. Grup - 3882 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekleri.

Ek-2: 31. Grup Doğal Sit Alanları Paftası.

***

DUYURU NO:2021/03

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KEMALPAŞA İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 29. GRUP DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 28.04.2021

DUYURU

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi sınırlarının bir kısmını kapsayan (29. Grup) Doğal Sit Alanı 02.04.2021 tarihli ve 702245 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 13.04.2021 tarih ve 31453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://tvk.csb.gov.tr/izmir-kemalpasa-29.grup-tescil-ilani-duyuru-415126) ilan edilmiştir.

02.04.2021 tarihli ve 702245 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 28.04.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: 29. Grup Bakanlık Makamı Olur’u.

Ek-2: 29. Grup Doğal Sit Alanları Paftası.

***

DUYURU NO:2021/02

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR İLİ, DİKİLİ İLÇE SINIRLARININ BİR KISMINI KAPSAYAN 2. GRUP

 DOĞAL SİT ALANI TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 23.03.2021

DUYURU

İzmir İli, Dikili İlçesi sınırlarının bir kısmını kapsayan (2. Grup) Doğal Sit Alanı 04.02.2021 tarihli ve 234343 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 20.02.2021 tarih ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://tvk.csb.gov.tr/izmir-dikili-2.-grup-tescil-ilani-duyuru-413411) ilan edilmiştir.

04.02.2021 tarihli ve 234343 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 23.03.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: 2. Grup Bakanlık Makamı Olur’u.

Ek-2: 2. Grup Doğal Sit Alanları Paftası.

***

DUYURU NO:2021/01

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

28. GRUP ( BORNOVA-KEMALPAŞA İLÇELERİ ) DOĞAL SİT TESCİLİ

İnternet İlan tarihi 23.02.2021

İzmir İli, Bornova ve Kemalpaşa İlçeleri, (28. Grup) Doğal Sit Alanı 21.01.2021 tarihli ve 137418 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği 07.02.2021 tarih ve 31388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (https://tvk.csb.gov.tr/izmir-bornova-ve-kemalpasa-28.-grup-tescil-ilani-duyuru-412254) ilan edilmiştir.

21.01.2021 tarihli ve 137418 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 23.02.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

Ek-1: Grup 28 Bakanlık Makamı Olur’u.

Ek-2: Grup 28 Doğal Sit Alanları Paftası.

***

DUYURU NO:2020/05

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)’nın 16.11.2020 tarih ve E-97749335-252.01.02-241897 sayılı yazısı ile; İzmir ili, Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde yer alan 25. Grup Doğal Sit Alanlarını koruma statülerinin "Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”  olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ilişkin İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 06.11.2020 tarihli ve 986 sayılı kararı; 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre söz konusu tescil kararı 09.11.2020 tarihli ve 237958 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile onaylanmış olup 13.11.2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu alanlardaki taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesinde var olan 1., 2. ve 3. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılıp yerine "Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” veya "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” şerhlerinin konulacağı ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde doğal sit şerhi olmayanlara "Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” veya "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” şerhlerinin konulacağı,

09.11.2020 tarihli ve 237958 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ve eki paftanın 19.11.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina zemin kat ilan panosunda askıda kalacağı ve alana ilişkin bilgilere http://tvksays.csb.gov.tr internet adresi vatandaş portalından ulaşılabileceği hususu;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.19.11.2020

Ek-1: Grup 25 Doğal Sit Alanları Haritası.

 

***

DUYURU NO:2020/04

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) başlatılan "İzmir ve Manisa İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında İzmir İli, Çiğli, Menemen ve Foça İlçeleri (20. Grup) sınırları içerisinde yer alan Doğal Sit Alanının "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescili 08.09.2020 tarihli ve 2941 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup 09.09.2020 tarihli ve 31239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

Söz konusu alanlara ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan 1. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılarak yerine "Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan” şerhinin konulacağı,

08.09.2020 tarihli ve 2941 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki paftanın 16.09.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasında ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4. kat ilan panosunda duyurulacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.16.09.2020

Ek-1: Cumhurbaşkanı Kararı

Ek-2: Harita (20. Grup Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan)

Ek-3: Koordinat Bilgileri

**

DUYURU NO:2020/03

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 11.03.2020 tarih ve 97749335-252.01.02-E.60052 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Selçuk İlçesi sınırları içerisinde yer alan 12. Grup Doğal Sit Alanının "Kesin Korunacak Hassas Alan" kısmına ait tescil işleminin uygun olduğuna ilişkin İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 04.10.2019 tarih ve 753 sayılı kararı; 03.03.2020 tarihli ve 2217 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu alanlara ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan 1. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılarak yerine "Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan” şerhinin konulacağı,

03.03.2020 tarihli ve 2217 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki paftanın 27.04.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasında ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4. kat ilan panosunda duyurulacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

ASKI TARİHİ

27.04.2020

Ek-1: 12. Grup Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan (Kırmızı Renkli Bölgeler)

Ek-2: Cumhurbaşkanı Kararı ve Koordinat Bilgileri

***

DUYURU NO:2020/02

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 25.12.2019 tarih ve 97749335-020-E.304214 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisinde yer alan 27. Grup Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ilişkin İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27.12.2018 tarih ve 599 sayılı kararı; 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre 01.11.2019 tarihli ve 256729 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

Söz konusu alana ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan 2. ve 3. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılarak yerine "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” şerhlerinin konulacağı,

01.11.2019 tarihli ve 256729 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 27.02.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4. kat ilan panosunda askıda kalacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

ASKI TARİHİ

27.02.2020

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/01

 T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 03.02.2020 tarih ve 97749335-252.01.02-E.10464 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Selçuk İlçesi sınırları içerisinde yer alan 12. Grup Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin "Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”  olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ilişkin İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ nun  04.10.2019 tarih ve 753 sayılı kararı; 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre 06.01.2020  tarihli  ve  2743  sayılı  Bakanlık  Makamı  Oluru  ile  onaylanmış ve  11.01.2020 tarih ve 31005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 "Doğal Sit–Kesin Korunacak Hassas Alan”ın tesciline ilişkin idari süreci devam etmektedir.

Söz konusu alanlara ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan 1. ve 2. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılarak yerine "Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” şerhlerinin konulacağı,

06.01.2020 tarihli ve 2743 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ve eki paftanın 27.02.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından duyurulacağı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4. kat ilan panosunda askıda kalacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince duyurulur.

ASKI TARİHİ

27.02.2020

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/01

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 12.07.2019 tarih ve 97749335-252.01.02-E.161976 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Seferihisar İlçesi sınırları içerisinde yer alan 17. Grup (Doğanbey Mevkii) 1., 2. ve 3. Derece Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ilişkin İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 557 sayılı kararı 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre 26.06.2019 tarihli ve 148729 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

            Söz konusu alana ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan 1., 2. ve 3. Derece Doğal Sit şerhlerinin kaldırılarak yerine "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" şerhlerinin konulacağı,

26.06.2019 tarihli ve 148729 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ve eki paftanın 24.07.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından ilan edileceği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4.kat ilan panosunda askıda kalacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince ilan olunur.

ASKI TARİHİ

24.07.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ