İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Yapı Denetim ile iigili Soru ve Cevaplar
 
 
Bu bölümde Yapı Denetim ile ilgili konularda Yapı Denetim Firmalarından gelen ve Müdürlüğümüzce cevaplanan soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz.

S1-Seviye Bilgileri Güncellemeleri hangi kuruluş tarafından yapılmaktadır?
 
C1- Seviye bilgileri güncellemeleri idareler [yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi veren tüm kurumlar(Belediyeler, OSB’ler, Serbest Bölgeler, Özel İdareler)] tarafından yapılabilmektedir.

S2-X nolu YİBF’i belediye güncelleyemiyor. Şantiye şefi başka müteahhitlerle alışma yapamaz şeklinde uyarı veriyor.

C2- Bir şantiye şefinin alıştığı müteahhitlerden herhangi birisinin toplam m2 si o şantiye şefinin sorumluluk sınırını aşıyor ise, ilgili şantiye şefi çalıştığı müteahhitlerden başka bir müteahhit ile çalışamaz..

S3-Şirketimizde eksik denetçi bulunmadığı halde eksik denetçi uyarısı vermektedir. Bu sorunun nedeni nedir?

C3- İkamet illerini kontrol ediniz.

S4-X YİBF no.lu işimizin Elektrik Proje Müellifi değişmiş olup doğrusunu ilgili idare girerken sistem hata uyarısı vermektedir. Aşağıda bilgilerini verdiğim ELK. PROJ. MÜELLİFİ'nin mesleği ELEKTR. TEKNİKERİ yerine öncesinde ELK. MÜHENDİSİ olarak girilmiş olmasından dolayı ilgili idare değişen Proj. Müellifini atayamamaktadır. Bu işle ilgili RUHSAT KESİLECEKTİR, sırf bu sebepten dolayı ruhsat kesilememektedir. Aşağıda yazmış olduğum Proj.müell.bilgilerine istinaden bu hata için hangi kuruma başvurmalıyız?

C4- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşülür.

S5-A yapı denetim, B yapı denetim üzerinden % 95 aşamasında devraldığı X YBİF numaralı dosyayı devir YBİF’lerinden üzerimize alıp belediyede güncelleştirme yaptırmamıza rağmen denetçi mimar eksik hatası vermektedir. Sisteme bakıldığında ise eksik denetçi gözükmemektedir. İlgili belediyede herhangi bir düzeltme yapılamamaktadır hatayı nasıl düzeltebiliriz?

C5- YBİF için ke' nın m2 si yeterli değildir. İlgili ke' nın boş m2 sini kontrol ediniz, müsait ise idare tarafından güncelleme talep ediniz.


S6-X no lu YİBF ile ilgili bütün hak edişler ödendi yapılmasına rağmen iş bitirme ve son %5 lik hak edişimizi talep edememekteyiz. Sorunumuzu nasıl düzeltebiliriz?

C6- Neden işlem yapamıyorum? Bölümünü inceleyiniz.

S7-Üzerimizdeki işlerimizden X nolu YBİF te yapı sahibi maddi sıkıntılarından dolayı inşaatın tamamını yapmayacağı için yapı inşaat alanı değişikliği yapılarak YBİF, kısmi YBİF’e devrilecektir. İlgili idaresi sistemden metrekare düzeltmesi yapmak istediğinde iş bitirme payı ayrılmış bir YBİF in yapı inşaat alanı değiştirilemez şeklinde bir uyarı gelmektedir. Konuyla ilgili sistemde oluşan hatanın giderilmesi için ne yapmamız gerekiyor?

C7- Seviye bilgileri güncellemeleri idareler tarafından yapılabilmektedir.
 


S8- X no lu YBİF ilgili idarenin seviye güncellemesinden dolayı hatalı duruma düşmüştür. 3. hakedişin iptal edilmesi ya da düzeltilmesi gerekmektedir. YBİF hatalı olduğundan dolayı inşaatın fotoğrafını yükleyemiyoruz dolayısıyla yeni YBİF giremiyoruz, bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz?
 
C8- En son onaylanan seviye ile ilgili ilgili idaresi tarafından Yapı Denetimi Sistemi aracılığı ile mesaj gönderilmesi gerekmektedir.

S9- X YBİF numaralı işlerimizde mimari proje müellifi A adlı kişi girildiğinde B adlı olarak sistem hata veriyor ve o şekilde kaydediyor. Bu konuda ilgili idare de değişikliği düzeltememiştir. Konu ile ilgili olarak ne yapmamız gerekmektedir?

C9- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başvurunuz.

S10- X YİBF numaralı inşaat şu anda sistemde "Kısmi Bitmiş YİBF" olarak gözüküyor. Mal sahibi inşaata devam etmek istiyor. Bu YİBF'i güncel hale getirmek için ne yapabiliriz?

C10- Ydk tarafından devir başvurusu yapılmalıdır.

S11- X,Y ve Z nolu YİBF lerin sistemde görülen bütün hak edişleri ödendi durumunda olmasına rağmen iş bitirme butonları açılmıyor.
 
C11- Öncelikle iş bitirme talep ediniz.

S12- YİBF girişinde proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi ve elektrik mühendisi için denetçi görevlendirmesi yapamamaktayız. Denetçi Görevlendir kısmında sadece Mimar, inşaat mühendisi proje denetçisi ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi gözükmektedir. sorunun neden kaynaklanmaktadır?
 
C12- İkamet illerini kontrol ediniz.

S13- X işimizde iş(Kısmi) %100 seviyede bitmiştir. Seviye tespit talebi ilgili idareden istenmiş ancak ilgili idare seviye onayını yapmak istediğinde seviye onayı kısmındaki rakamlar % 80-90-95 gibi çıkmaktadır. Seviye onayını %20+%40+%20+%20 yapıldığında sistem hata vermektedir. Nasıl düzeltebiliriz?

C13- En son onaylanan seviye ile ilgili ilgili idaresi tarafından Yapı Denetimi Sistemi aracılığı ile mesaj gönderilmesi gerekmektedir.

S14-şantiye şefi olan Mimar (Oda Sicil No: 1234, TC No: 123456789) A adlı kişinin ismi, Yapı Denetim Sisteminde B adında kayıtlı görüldüğünden ilgili idare işlem yapmamaktadır. Şantiye şefi kimlik bilgilerinin düzeltilmesi kim tarafından yapılmaktadır?
 
C14- Şantiye şefi bilgileri güncellemeleri idareler tarafından yapılabilmektedir.

S15-Yapı denetim hizmetini yürüttüğümüz X nolu YİBF için aylık denetim bilgisini girmeye çalıştığımızda seviye kısmındaki oranlar 20 - 84 - 42 - 21 çıkmaktadır. Söz konusu YİBF kısmidir ancak girilen seviyeyi de kısmi olarak hesaplamamaktadır. Bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz?

C15- Sistemde görülen tüm seviyeler ile ilgili ilgili idaresi tarafından Yapı Denetimi Sistemi aracılığı ile mesaj gönderilmesi gerekmektedir.

 
S16-Denetimini yaptığımız X YİBF nolu işimizin ilgili idare tarafından ruhsat onayı yapılması sırasında şantiye şefi bilgileri girilirken şantiye şefinin mesleği mimar olmasına rağmen inş. müh. olarak kaydı olduğu uyarısı veriyor. İstatistikler bölümünden sicil no ya göre arama yapıldığında 2 ayrı kaydı olduğu gözüküyor.

C16- Yanlış olan kaydın sorumluluğundaki işler düşürülmeli ve konu ile ilgili, ilgili oda tarafından Yapı Denetimi Komisyonu Başkanlığı'na yazı gönderilmesi gerekmektedir.

 
S17- Beldemiz sınırları içerisinde X ada Y nolu parsel ( Z nolu YİBF ) yapı denetim tarafından seviye tespiti talebi yapamamaktadır. ayrıca son hak ediş olan %5 lik hak ediş ekranda görünmemektedir. Sistem de güncel YİBF ler de hak ediş listesini açtığımız zaman
1 nolu proje inceleme hakedişi seviye %10 fark %10 tutar 209,87 ödendi.
2 nolu normal hakediş seviye %90 fark %80 tutar 1.678,95 ödendi
3 nolu normal hakediş seviye %100 fark %10 tutar 0 ödendi.
4 nolu normal hakediş seviye %100 fark %0 tutar 0 onaylandı
5 nolu normal hakediş seviye %100 fark %0 tutar 0 onaylandı
6 nolu normal hakediş seviye %100 fark %0 tutar 0 onaylandı
7 nolu normal hakediş seviye %100 fark %0 tutar 0 ödendi.
demekte olup nasıl bir işlem yapmamız gerekmektedir?
 
C17- iş bitirme talebi veya iş bitirme yapılabilmesi için sistemde görülen bütün hak edişlerin ödendi durumunda olması gerekir.

S18- X nolu YİBF Yapı denetim şirketi tarafından fesih seviyesi %80 olması gerekirken sehven %100 girilmiş tarafımızca da onaylanmıştır. Sehven girilen %100 fesih seviyesinin %80 olarak düzeltilmesi için ne yapabiliriz?
 
C18- Seviye bilgileri güncellemeleri idareler tarafından yapılabilmektedir.

S19- Proje ve uygulama denetçisi (İnşaat Mühendisi),denetçi no ve oda sicil nosu olarak kayıtlı olan denetçimizi X Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, "işe başlatma butonu" görünmediği için şirketimizde görevlendiremediklerini bildirdiler.İlgili sorunu nasıl düzeltebiliriz?
 
C19- Vize tarihini kontrol ediniz.

S20-Belediyemiz sınırlarında bulunan X YİBF nolu işin kısmı inşaat alanı sehven 170 m2 olarak girilmiştir. Kısmi inşaat alanı bölümü boş olacaktır, yani toplam inşaat alanı 850 m2 olarak kalacaktır, Kısmı inşaat alanı yoktur. Bu iş fesihli YİBF lerde göründüğünden ilgili idare olarak güncelleme yapamıyoruz. Bu konuda ne yapabiliriz?

C20- Devir onayı öncesinde tarafınızca güncelleme yapılabilir.

S21- X dosya no.lu yapı denetim kuruluşuyuz. firmamız üzerinde kayıtlı bulunan Y ve Z YİBF no.lu işlerle ilgili olarak %100 seviyelerine kadar hak edişler çekilmiş olmasına rağmen, ilgili idaresi söz konusu YİBF leri sistemde iş bitirme butonu çıkmadığından firmamız üzerinden düşürememektedir. Bu sorununu nasıl çözebiliriz?
 
C21- Öncelikle iş bitirme talep ediniz.
 
 
14.06.2013