İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
HAZİNE TAŞINMAZLARININ İHALE İLE SATIŞ İŞLEMLERİ EL REHBERİ
BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDEKİ HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI EL REHBERİ