İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI TESİSİ VE KULLANMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER