İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
ORTAK GİRİŞİM YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

***DİKKAT! AKTİVASYON ÜCRETİ YATIRILMAYAN DOSYALAR İNCELEMEYE ALINMADAN İADE EDİLECEKTİR.***

1) DİLEKÇE (Görmek İçin Tıklayınız..)

(Ortak Girişim Adına Doldurulacak.Pilot Ortağın Kep Adresi Yazılabilir)

2) BAŞVURU FORMU (Görmek İçin Tıklayınız..)

(Adres, Ortak Girişim Yapı Müteahhitliği Bölümü Ve Alt Bölüm Doldurulacak)

3) SİCİL DURUMU BEYANNAMESİ (Görmek İçin Tıklayınız..)

4) ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ (Görmek İçin Tıklayınız..)

(Pilot Ve Özel Ortaklar Adına İlgili Bölümler İmzalanacak)

5) BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAAHHÜTNAMESİ (Görmek İçin Tıklayınız..)

6) NOTER ONAYLI ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

-Sözleşme konusu genel ifade içermeli. Örneğin; Her türlü inşaat ve taahhüt işleri.

-Sözleşme süresi EN AZ 6 yıl olmalıdır.

-Sözleşmede ortaklık oranları mutlaka belirtilmelidir.

-Pilot ortakta mutlaka yetki olmalıdır.

7) ORTAKLIĞA AİT VERGİ NUMARASINI GÖSTERİR BELGE

(Vergi Levhası Veya Faaliyet Belgesi)

8) PİLOT VE ÖZEL ORTAKLAR İÇİN AYRI AYRI

a)- SANAYİ VEYA TİCARET ODASI FAALİYET BELGESİ (Diğer Oda Kayıt Belgeleri Geçerli Değildir.) / Ticaret ve Sanayi Odasından müracaat yılı içinde alınmış olmalı 

b)- ORTAKLIK DURUM BELGESİ / Ticaret ve Sanayi Odasından müracaat yılı içinde alınmış olmalı

c)- İMZA BEYANNAMESİ (Tüm Ortaklar için)  (Görmek İçin Tıklayınız..)

9) DEKONT (Görmek İçin Tıklayınız) (https://basvuru.csb.gov.tr/)

-Dekont'un aslı veya bankaca onaylı sureti olmalıdır.

-Başvuru grubu aktivasyon ücretinin yatırılması zorunludur. Aktivasyon ücretlerinin iadesi mümkün değildir.

ÖNEMLİ NOT:

1) YUKARIDA BELİRTİLEN TÜM BELGELERİN CD VEYA HARİCİ BELLEKLE (TÜM BELGELERİN AYRI AYRI SAYFALARA TARANARAK PDF FORMATINDA YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR) BİRLİKTE FİZİKİ OLARAK İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EVRAK KAYIT BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

2) TÜM BAŞVURU FORMLARININ İNTERNET SİTEMİZDE SOL MENÜDE YER ALAN “DİLEKÇE VE BAŞVURU FORMLARI”NA UYGUN OLARAK DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

3) 03 EKİM 2020 tarih ve 31263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 14.maddesi 2.fıkrasında; 

"Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ortaklıkların belge grubunun tespitinde yüksek hisseye sahip ortak pilot ortak olarak; tüm ortakların hisselerinin eşit olduğu durumda ise aksi beyan edilmedikçe belge grubu yüksek olan ortak, pilot ortak olarak kabul edilir. Ortak Girişim Beyannamesinde (Ek-6) ortaklık oranı belirtilmemişse tüm ortakların hissesinin eşit olduğu kabul edilir. Ortaklıklarda pilot/koordinatör ortağın ve diğerlerinin asgari iş deneyim tutarları dikkate alınarak ortaklık belge grubu belirlenir. Bu amaçla, ortaklık adına atanacak grubun asgari iş deneyim tutarının en az `’ının pilot/koordinatör ortak tarafından sağlanmasının yanı sıra, en az %’inin diğer ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sağlanması zorunludur. Bu hesaplamada H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır. Ortaklıklar ile başka ortaklıkların/kişilerin ortaklığı durumunda ise, ortakların bu fıkra hükmüne göre elde ettikleri grup dikkate alınmaz, ortaklığa giren tüm gerçek/tüzel kişilerin yeterliklerine göre elde ettikleri kendi belge grupları üzerinden hesaplama yapılır." denilmektedir.

4) YAPI MÜTEAHHİTLİĞİNİN ORTAK GİRİŞİMCE ÜSTLENİLMESİ HALİNDE, HER BİR ORTAĞIN MÜDÜRLÜKTEN AYRI AYRI YETKİ BELGE NUMARASI ALMIŞ OLMASI VE ORTAKLARCA TÜM ORTAKLIK ADINA YENİ BİR YETKİ BELGESİ NUMARASI ALINMASI ZORUNLUDUR.