İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

ÇED Hizmetleri Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin EK-1 listesinde yer alan projelerle ilgili başvurularda, süresi içerisinde halkın bilgilendirilmesi ile ilgili koordinasyon ve toplantı yapılması; ilgili tutanakları, halkın görüş ve önerilerinin süresi içinde Bakanlığımıza sunulması, ÇED süreci içerisinde komisyon üyesi olarak görev yapılması,

Yönetmeliğin EK-II listesinde yer alan ve Seçme, Eleme Kriterlerine tabi projelerle ilgili başvurularda, İl Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemlerin yapılması,

Stratejik çevresel değerlendirme ile ilgili Bakanlıkça verilecek iş ve işlemlerin yapılması,

Bakanlıkça belirtilen format doğrultusunda il genelinde çevre durum raporlarının, il çevre sorunları ve öncelikleri envanterinin hazırlanılarak Bakanlığa sunulması,

Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerinin yapılması,

Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunulması.