İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
HAZİNE TAŞINMAZLARININ KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİ
HAZİNE TAŞINMAZLARININ AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİ
HAZİNE TAŞINMAZLARININ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİ
HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN KULLANICILARA KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİ