İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
İl Müdürümüz

                                                                                Ömür ÖZDİL

                                                                               (Şehir Plancısı)

İlk, Orta, Lise ve Üniversite öğrenimini Ankara'da tamamlayan Sayın Ömür ÖZDİL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunudur.        

1997 yılına kadar özel sektörde çalışma hayatını yürüten Sayın ÖZDİL,1997 Yılı itibariyle mülga Çevre Bakanlığı, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığında Şehir Plancısı,  2006 yılı itibariyle mülga İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı, 2011 yılı itibariyle İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çeşitli yıllarda İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

03.12.2018 tarihinden 08.05.2019 tarihine kadar Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili olarak görev yapmıştır.

10.05.2019 tarihinden 18.10.2022 tarihine kadar Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak görev yapmıştır.

18.10.2022 tarihinde İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü görevine başlayan İl Müdürümüz evli ve iki çocuk babasıdır.