İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Egzoz Emisyon Belgesi İçin İstenilen Belgeler

 

Egzoz Emisyon Ölçümü Yetki Belgesi

İLİMİZDE EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ KONUSUNDA YETKİSİ BULUNAN FİRMALARIN DİKKATİNE….

“Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” 11.03.2017 tarih ve 30004 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin;

 

     MADDE 6- Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi motorlu taşıtlar ve ölçüm süreleri “(3) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri, bu Yönetmelikte ve TS 13231 Standardında tanımlanan ölçüm sürelerine, ölçüm usul ve esaslarına uygun olarak kurumların kendilerine ait egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları ile yapılır. Ölçümler, egzoz gazı emisyon ölçümü takip sistemine kayıt edilmez.” Hükmü,

       MADDE 9- Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin verilmesi, kullanılması ve yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında bulunması gereken fiziki şartlara ilişkin kriterler (6) Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yapılması için ikinci fıkrada belirtilen belgeler talep edilmez.

     MADDE 13- Taşıtların denetimi (4) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan taşıtların ölçümün yapıldığına dair ölçüm raporunun taşıtta bulundurulması esastır.

       GEÇİCİ MADDE 1- Mevcut belgelerin geçerlilik süresi (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce verilmiş olan egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgeleri, 1/9/2017 tarihine kadar TS 13231 Standardı kapsamında belge alınması halinde, yetki belgesinde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir. (2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce verilmiş olan egzoz gazı emisyon ölçüm pulları ruhsat üzerinde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

      GEÇİCİ MADDE 2 – Yeni belge başvuruları (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapılan yetki belgesi başvurularında Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen hususlara ek olarak ayrıca TS 13231 Standardı kapsamında belge alma şartı aranır.

  Maddeleri 11.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Yönetmeliğin Diğer Maddeleri 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

  Bu Doğrultuda Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Bulunan Tesislerde;

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan motorlu taşıtların egzoz gazı emisyonu ölçümü yapılamaz.

- 01/09/2017 tarihine kadar TS 13231 Standardı kapsamında belge alması zorunludur. (Bu tarihe kadar belge alanlar Mevcut Yetki Belgelerinde belirtilen geçerlilik süresi sonuna kadar egzoz gazı emisyon ölçümü yapabilirler)

(Bu tarihe kadar TS 13231 Standardı kapsamında belge alamayanların yetki belgesi iptal edilir)

01/09/2017 tarihinden önce Egzoz Gazı Emisyonu Ölçüm Yetki Belgesi geçerlilik süresi biten Yetkili İstasyonlardan belge yenileme için;

a)      TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikası ve kapsamı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının verdiği İşletme Yetki Belgesi (Kurum veya noter onaylı sureti)

b)     TS 13231 Standardı Kapsamındaki Belge (Kurum veya noter onaylı sureti)

c)      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (kurum veya noter onaylı sureti)

d)     İmza sirküleri (noter onaylı sureti)

e)      Sicil Gazetesi/Esnaf Odası Kayıt Belgesi,

f)       Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin diploma ve eğitim belgeleri sureti, nüfus cüzdanı örnekleri

g)      Egzoz emisyon ölçümünde görevli personelin SGK bildirimi

h)     Görev tanımı ve ölçüm talimatı,

i)        Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazının teknik özellikleri ile muayenesine yönelik belgeler (Kalibrasyon Belgesi, Tip Onay Belgesi, Muayene Belgesi)

j)       Bakanlıkça belirlenen şablonda tabela yapıldığına dair fotoğraf

 

 

      - Belgeleri ile başvuru yapılması gerekmektedir.

2017 yılı aylık ölçüm bildirimlerinin ekte bir örneği (EK-1) bulunan şekilde Excel formatında düzenlenmesi ve her ayın 5’ine kadar bir önceki ayın bilgilerinin  düzenli ve aylık olarak hazırlanıp yine ekte bulunan üst yazı örneği (EK-2) kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir. (Ayrıca izmir@csb.gov.tr adresine mail olarak gönderilmesi önemle hatırlatılır)

- Sahiplerinden teslim alınan eski ruhsatlar ekte örneği bulunan üst yazıya (EK-3) iliştirilen zarf içerisinde toplu olarak (zımbalama işlemi yapmaksızın) aylık olarak gönderilmesi gerekmektedir.

- Yetkili İstasyonlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin personel görevlendirilmesi yapılmış olup, ekte her istasyonun sorumlu personeli belirtilmiştir. (EK-4) Personellerin arazi görevi dolayısıyla görüşmeler için 8:30-9:30-16:30-17:30 saatleri arasında başvuru yapılması gerekmektedir.

- Yetkili İstasyonda personel ve cihaz değişikliği ile ilgili bildirimler zamanında yapılmalıdır.

- Yönetmeliğe uygun olmayan tanıtıcı tabela, afiş, totem vb. kaldırılmalıdır.

 - Egzoz Gazı Emisyon Takip Sistemine entegrasyon sağlamış olan firmalar tarafından ölçüm sonrası yazılım sisteminden alınan çıktı araç sahibine verilecek, ölçümden geçen araçlar için sistemden alınan çıktıya ilaveten, egzoz emisyon ruhsatına pul yapıştırılıp şirket kaşesiyle onaylandıktan sonra taşıt sahibine/sürücüsüne verilecektir.

      ÖNEMLE DUYURULUR…..

 

EK-1: Aylık Bildirim Formu için TIKLAYINIZ.

EK-2: Aylık Bildirim Formu Gönderimi Üst Yazı Örneği için TIKLAYINIZ.

EK-3: Ruhsat Gönderimi Üst Yazı Örneği için TIKLAYINIZ.

 

İLİMİZDE EGZOZ GAZI EMİSYONU ÖLÇÜMÜ YAPAN TESİSLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.