İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Proje Şube Müdürlüğünün Görevleri
          

 PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

1. Özel Eğitim ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarının röleve planlarını yerinde inceleyerek proje ile uyumluğunu, ilgili yönetmelikçe bulunması gereken bölümlerin tesis edilip edilmediği ve gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını kontrol etmek, kontenjan hesabı yapılarak teknik rapor imza altına almak.

2. Özel Sağlık Kuruluşların planlarını yerinde inceleyerek proje ile uyumluğunu, ilgili yönetmelikçe bulunması gereken bölümlerin tesis edilip edilmediği ve gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını kontrol etmek ve müşterek teknik rapor imza altına almak.

3. Tip projenin uygulanması durumunda; vaziyet planı, Talep halinde; İhtiyaç programı doğrultusunda mimari proje hazırlayarak imza altına almak.

 4. Proje yüklenicisi tarafından hazırlanmış mimari projeleri inceleyerek onaylamak.

5. Mimari proje yaklaşık bedel hesabı hazırlayarak imza altına almak.

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından teknik görüş talep edilmesi durumunda yerinde inceleme yapmak ve teknik rapor hazırlayarak imza altına almak.

7. İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.