İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
TAŞINMAZ İHALE İLANI

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TİRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkisi Yetiştirilmek Amacıyla Kiralama
(Seferihisar İlçesi Kavakdere Mahallesi 101 Ada 11 Parsel)

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA TRAMPA İLANI

İlan metni için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TİRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TİRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TİRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI  

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI  

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TİRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BALÇOVA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Taşınmaz Satış İlanı İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ VE TAŞINMAZ GELİŞTİRME VE İMAR TAKİP EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

TİRE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

2022/7 NOLU SATIŞ DOSYASI

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

TİRE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

2022/13 NOLU SATIŞ DOSYASI

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TİRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ-TAŞINIR İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TİRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 15/A MADDESİ KAPSAMINDA TAŞINMAZ İHALE İLANI

ARSA PAYI SATIŞI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 3946 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazda 2/3 çoğunluğun aldığı karara katılmayan maliklerin hisselerinin 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında satışı talep edilerek satış işlemlerine başlanılmış, İl Müdürlüğümüz Değerleme Komisyonu tarafından hisselere ait belirlenen bedeller üzerinden 13/02/2023 tarihinde satış ihalesi gerçekleştirilmek üzere toplanılmıştır.

Ancak söz konusu hisseler için alıcı olan 2/3 çoğunluk malikleri tarafından katılım olmamıştır. Daha sonra 2/3 çoğunluk malikleri tarafından İl Müdürlüğümüze sunulan dilekçeleri ile söz konusu hisselerin 3.şahıslara satışı talep edilmiştir.

Bu kapsamda;

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesinin;

(13).İlk  satıştan sonra yapılacak diğer satışlara en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile birlikte üçüncü şahısların da katılabilmesi için, bunların satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır.

(14) Satışa  katılacak üçüncü şahısların verecekleri nakit teminatın ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur. Yapılacak satış neticesinde satış ihalesi üzerinde kalmayanların teminatları hemen geri verilir. Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın teminatı ise, satış bedelinin yatırılmasından ve tapuda yeni malik adına tescil işleminden sonra, bu şahsın yedi gün içinde üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri anlaşan diğer malikler gibi şartsız ve şerhsiz olarak imzalayarak Müdürlüğe vermesinden sonra iade edilir.

(15) Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın süresi içinde satış bedelini yatırmaması durumunda teminatı Hazineye gelir kaydedilir ve sekizinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır. Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın tapuda tescil işleminden sonra yedi gün içinde üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve diğer belgeleri imzalayarak Müdürlüğe sunmaması durumunda teminatı Hazineye gelir kaydedilir ve anlaşmama iradesi gösterdiği için hissesinin satışı için Kanun kapsamında yeniden satış işlemi yapılır. Hükümleri doğrultusunda;

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Arsa

Pay/Payda

Satış

Bedeli (TL)

Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

İZMİR

BAYRAKLI

MANAVKUYU

3946

1

1/50

1.112.000,00

111.200,00

11.04.2023

10.30

İZMİR

BAYRAKLI

MANAVKUYU

3946

1

1/40

1.389.920,00

138.992,00

11.04.2023

10.30

 

Yukarıda  tabloda bilgileri bulunan taşınmazların 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Cd. No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresindeki Ana Hizmet Binasında 6306 sayılı Kanun kapsamında 27/12/2022 tarih ve 5313360 sayılı İl Müdürümüz Olur’u ile kurulan Satış Komisyonu huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

Bahse konu açık artırma usulü satışa asaleten katılım sağlanması halinde T.C. kimlik kartınız ve fotokopisi, vekaleten katılım sağlanması halinde ise vekâletname aslı ve fotokopisi, vekilin T.C. kimlik kartı aslı ve fotokopisinin bulunması, ayrıca vekaleten katılım sağlanması halinde vekaletnamede "6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında pey sürmeye, artırmaya ve sonlandırmaya" yetkisinin bulunmasına dikkat edilmesi gerektiği ilanen duyurulur.

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BORNOVA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İRTİFAK HAKKI  İHALESİ

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALESİ

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TİRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ-TAŞINIR İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İlimiz, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde bulunan 67 ada 7 parsel numarasında kayıtlı ve Buca İlçesi, İnönü Mahallesinde bulunan 109 ada 12 parsel numarasında kayıtlı bulunan mahkeme kararı gereğince kayyımlıkla yönetilen taşınmazların Karşıyaka Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2017/7 satış dosyasında yapılacak satışına ait ilan metni için TIKLAYINIZ...

***

İlimiz, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesinde bulunan 21740 ada 10 parsel numarasında arsa vasfında kayıtlı , mahkeme kararı gereğince kayyımlıkla yönetilen taşınmazın Karşıyaka Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2022/3 satış dosyasında yapılacak satışına ait ilan metni için TIKLAYINIZ..

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KARŞIYAKA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KARŞIYAKA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

Geçici Teminat Mektubu Örneği İçin TIKLAYINIZ

Geçici Teminata İlişkin Açıklama İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ GELİŞTİRME VE İMAR TAKİP EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ (KAMU KONUTU) SATIŞ İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

Banka Teminat Mektubu Örneği İçin TIKLAYINIZ

Satış Şartnamesi İçin TIKLAYINIZ

Geçici Teminata İlişkin Açıklama İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BAYRAKLI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA KİRALANABİLECEK TAŞINMAZLAR

İlan için TIKLAYINIZ

***Her Müdürlük Kendi Taşınmazları İle İlgili İlanı Yayınladığından Bir Önceki Genel İlan Yayından Kaldırılmışır.

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ GELİŞTİRME VE İMAR TAKİP EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA KİRALANABİLECEK TAŞINMAZLAR

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ (KAMU KONUTU) SATIŞ İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

Banka Teminat Mektubu Örneği İçin TIKLAYINIZ

Satış Şartnamesi İçin TIKLAYINIZ

Geçici Teminata İlişkin Açıklama İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA KİRALANABİLECEK TAŞINMAZLAR

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TİRE MİLLİ  EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

****Balçova Emlak Müdürlüğünce, İzmir ili, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi 172 ada 9 parsel numaralı ve 99,97 m2 yüzölçümlü taşınmazın (İlan metninde TABLO-A , 9.sırada yer almaktadır) satışına ilişkin 28.06.2022 tarihinde saat 12.00 de yapılacak olan ihalesi İl Müdürlüğü Makamının 21.06.2022 tarihli ve 3951461 sayılı Oluru ile iptal edilmiş olup, taşınmazın satış ihalesi yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI  (BERGAMA)

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ GELİŞTİRME VE İMAR TAKİP EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI  (FOÇA)

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ (KAMU KONUTU) SATIŞ İHALE İLANI 

**** İhale ilan metninin 8. ve 11. sırasında yer alan kamu konutu ihaleden çekilmiştir.

İlan için TIKLAYINIZ

Banka Teminat Mektubu Örneği İçin TIKLAYINIZ

Satış Şartnamesi İçin TIKLAYINIZ

Geçici Teminata İlişkin Açıklama İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğü)

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ  İHALE İLANI  

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ GELİŞTİRME VE İMAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜNCE TARIMSAL AMAÇLI KİRALAMA  İHALESİ

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BORNOVA EMLAK  MÜDÜRLÜĞÜNDEN İRTİFAK HAKKI VE KİRALAMA İHALESİ

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

ÖDEMİŞ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN KİRALAMA İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI (İRTİFAK HAKKI İHALESİ-URLA)

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ (KAMU KONUTU) SATIŞ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

Banka Teminat Mektubu Örneği İçin TIKLAYINIZ

Örnek Satış Şartnamesi İçin TIKLAYINIZ

Geçici Teminata İlişkin Açıklama İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KINIK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ  İHALE İLANI

İhale İlanı İçin TIKLAYINIZ.

***

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDAN 

BAYINDIR, ÇEŞME VE GAZİEMİR'DE 12 ARSA VADELİ, KDV’DEN MUAF,  AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR.

İhale İlanı İçin TIKLAYINIZ.

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ (PDF)...(EXCEL)

(Tablo B  1. Sıradaki 35210201649 taşınmaz numaralı taşınmazın ihalesi, söz konusu taşınmazın orman sınırları içerisinde kaldığına ilişkin 95 nolu orman kadastro başmühendisliğinin yazısı üzerine 06.12.2021 tarih ve 2383828 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.)

***

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BORNOVA EMLAK  MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İRTİFAK HAKKI , SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KARABURUN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KINIK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİDEN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KARABURUN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ  İHALE İLANI  

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BORNOVA EMLAK  MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KARŞIYAKA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

**** İhale ilan metninin 36. 50. ve 54. sırasında yer alan kamu konutu ihaleden çekilmiştir.

İlan için TIKLAYINIZ

Banka Teminat Mektubu Örneği İçin TIKLAYINIZ

Satış Şartnamesi İçin TIKLAYINIZ

Geçici Teminata İlişkin Açıklama İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KARŞIYAKA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ  İHALE İLANI  

İlan için TIKLAYINIZ (pdf)

İlan için TIKLAYINIZ (excel)

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KİRAZ  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'DAN 

ALİAĞA, BAYINDIR, BORNOVA, ÇEŞME, DİKİLİ, MENDERES, SEFERİHİSAR VE GAZİEMİR'DE 47 ARSA SATIŞ İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BORNOVA EMLAK  MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'DAN 

BUCA, GAZİEMİR, ÇEŞME, TORBALI VE BAYINDIRDA 80 ARSA İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'DAN 

16 İLDE 144 ARSA TAŞINMAZ  İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

Şartname için TIKLAYINIZ

Banka Teminat Mektubu Örneği için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ  İHALE İLANI  

İlan için TIKLAYINIZ

***

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN 8 İLDE 181 ARSA MÜZAYEDESİ

İZMİR ÇEŞME, ANKARA KAHRAMANKAZAN, KIRIKKALE YAHŞİHAN, MALATYA BATTALGAZİ, ŞIRNAK CİZRE ve MERKEZ, İSTANBUL ÇEKMEKÖY, HAKKARİ YÜKSEKOVA VE VAN ERCİŞ’TE 181 ARSA VADELİ, KDV’DEN MUAF, AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR.

Tüm İller İçin TIKLAYINIZ.

Çeşme İçin TIKLAYINIZ.

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ İHALESİ İPTALİ

21.05.2021 tarihindeki, Urla ilçesi Gülbahçe mahallesi 330 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 10:30 ve 330 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 11:00 saatlerinde yapılması planlanan irtifak hakkı ihaleleri, taşınmazların fiili ve hukuki durumları dikkate alınarak hangi şekilde tasarruf edileceğine ilişkin yeni bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 07.05.2021 tarih ve 929540 sayılı Olurları ile iptal edilmiştir.

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KARŞIYAKA EMLAK  MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI

İlimiz Karşıyaka İlçesi Şemikler Mahallesinde bulunan ve tapunun 9395 ada 1 parsel numarasında Hazine adına kayıtlı Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm 24.05.2021 tarihinde saat 14.00 ‘de ihaleye çıkarılacağı ilan edilmiş olsa da Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) satışa ilişkin yazı beklenildiğinden ve henüz yazı gelmediğinden ihaleden çekilmiştir.

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

(BORNOVA VE KARŞIYAKA EMLAK  MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

TAŞINMAZ  İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ  İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İZALE-İ ŞUYU İHALE İLANI (ÇEŞME ÇİFTLİK)

TAŞINMAZ  İHALE İLANI  

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İZALE-İ ŞUYU İHALE İLANI (ÇEŞME ALAÇATI)

TAŞINMAZ  İHALE İLANI  

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

(KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

TAŞINMAZ  İHALE İLANI  

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

(BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

TAŞINMAZ  İHALE İLANI  

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN   

(Karşıyaka Emlak Müdürlüğü)

393 SIRA SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE KİRALAMA İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN   

(Bornova Emlak Müdürlüğü)

TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ (LOJMAN) İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN   

TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI   

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

LOJMAN SATIŞ İHALE İLANI 

ÖNEMLİ DUYURU

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILMAKTA OLAN LOJMAN İHALESİ İLE İLGİLİ OLARAK İHALE İLAN METNİNİN 121 VE 122. SIRASINDA YER ALAN 2 ADET KAMU KONUTU İHALEDEN ÇEKİLMİŞTİR.

İLANEN DUYURULUR.

İlan için TIKLAYINIZ

Banka Teminat Mektubu Örneği için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI   

TAŞINMAZ SATIŞ, KİRALAMA VE İRTİFAK HAKKI İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI   

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ

Listeye Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI   

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

LOJMAN SATIŞ İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

Banka Teminat Mektubu Örneği için TIKLAYINIZ

 

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI   

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI   

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI 

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünce 17/11/2020 ve 18/11/2020 tarihlerinde yapılması planlanan taşınmazlardan 5 adet taşınmazın kira ihalesi iptal edilmiştir.

İlçemiz,  İnönü Mahallesinde bulunan ekli ilan listesinde belirtilen toplam 17 adet taşınmazın (Tarımsal kira) kira ihalesi 17.11.2020 ve 18.11.2020 tarihleri olarak planlanmış ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi uyarınca ilan edilmiştir. Ancak, söz konusu ekli listede yer alan  331 ada 75, 55 ve 28 parseller, 263 ada 31 parsel ve 322 ada 33 parsel numaralı (5 adet) taşınmazın üzerinde yoğun bitki örtüsünün olduğu, çam ağaçlarının olduğu, Makilik ve Koruluk alanlar olduğu bu haliyle tarıma elverişli alanlar olmadığından Kaymakamlık Makamınca bu taşınmazların ihaleleri iptal edilmiştir.  

İlgililerin dikkatine önemle sunulur.

 

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI   

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

ÖNEMLİ DUYURU

17.11.2020 - 08.12.2020 tarihlerinde yapılacak olan Kamu Konutlarına ilişkin ihale, İl Müdürlüğünün 05.11.2020 tarih ve 83614 sayılı  Oluruna istinaden iptal edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.  

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

Banka Teminat Mektubu Örneği için TIKLAYINIZ

***

(İPTAL EDİLMİŞTİR)

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI   

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖDEMİŞ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

DİKİLİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

İlan Metnine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ..

***

TİRE KAYMAKAMLIĞI 

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN 

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan Metnine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ..

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEŞME EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ  İHALE İLANI 

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

KAMU KONUTLARI  İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEMİŞ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

KAMU KONUTLARI  İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAMU KONUTLARI  İHALE İLANI

İlan için TIKLAYINIZ

***

İzmir ili, Çeşme İlçesi, Musalla Mahallesi, 441 ada, 38 parsel numaralı taşınmazın izale-i şuyu yoluyla satışı yapılacaktır.

İhale İlanı İçin Tıklayınız..

Şartname ve Tutanak İçin Tıklayınız.. 

***

Bergama İlçesi, İnkılap Mahallesinde bulunan ve tapunun 4 ada, 89 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz, Bergama Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca 2018/31 Satış dosyasından satışı yapılacaktır. 

Ekler için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

KAMU KONUTLARI  İHALE İLANI

Ekler için TIKLAYINIZ

***

Tire İlçesi, İpekçiler Mahallesinde bulunan ve tapunun 246 ada 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz, Tire Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca 2018/17 Satış dosyasından,

Tire İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve tapunun 1713 ada, 3 parsel, 1696 ada, 4 parsel ve 1696 ada, 8 parsel numarasında 5 kayıtlı taşınmazlar Tire Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca 2019/6satış dosyasından satışı yapılacaktır.

Ekler İçin Tıklayınız..

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞIMIZCA

TAŞINMAZ SATIŞ  İHALE İLANI

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

Ekler için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI

Ekler için TIKLAYINIZ

***

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI 

İlimiz, Urla İlçesi, Birgi Mahallesinde bulunan 123 ada 12, 13, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 6. Maddesine göre ilan edilmesi Bakanlığımızın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 10.10.2019 tarih ve 238059 sayılı Olur'ları ile uygun görülmüştür. ?Bu nedenle, söz konusu taşınmazlar ile ilgili ilan metni yazımız ekinde yer almakta olup, anılan tebliğ kapsamında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) internet sitesinde 17.10.2019 -15.11.2019 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ekler için TIKLAYINIZ

***

Kayyımlık Bürosu Başkanlığımızca,

İlimiz Karabağlar İlçesi, n3440 ada 1260 parsel numaralı taşınmazın açık arttırma yöntemiyle 08/01/2020 tarihinde ilk satışı gerçekleştirilecek olup, satışa ilişkin ilan metni ekte sunulmuştur.

Ekler için TIKLAYINIZ

***

Kayyımlık Bürosu Başkanlığımızca,

         Urla İlçesi, Özbek Mahallesinde bulunan ve tapunun 191 ada 33 parsel numarasında 3.043,81 m?2; yüzölçümle kayıtlı taşınmaz, Urla Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca 2019/5 Satış dosyasından, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesinde bulunan ve tapunun 7342 ada, 1 parsel numarasında 5.192,00 m?2; yüzölçümle kayıtlı taşınmaz Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca 2018/13 satış dosyasından satışı yapılacaktır. Bu satışlara dair ilanlara ait birer örnek ekte yer almaktadır.

Ekler için TIKLAYINIZ

***

Konak Emlak Müdürülüğünce 09/10/2019 tarihinde ihalesi yapılacak taşınmazlara ait ilan metni ekte yer almaktadır.

Ekler için TIKLAYINIZ

***

Kayyımlık Bürosu Başkanlığımızca, 10/10/2019 tarihinde Açık Teklif Usulüyle kiralama ihalesi yapılacak 23 adet taşınmaza ait ilan metni ekte yer almaktadır.

Ekler için TIKLAYINIZ

***

Tire İlçesi, Yeni Mahallesinde bulunan ve tapunun 1625 ada 2 parsel numarasında 5.883,60 m?2; yüzölçümle kayıtlı taşınmaz, Tire Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca 2019/15 Satış dosyasından satışı yapılacaktır.

Ekler için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

Ekler için TIKLAYINIZ

***

 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İlan İçin TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

Ekler için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

Ekler için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

Konak Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz İhale İlanı

Ekler için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi İlanı

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN

Menderes İlçesi, Cumaovası-Damlar mevkiinde bulunan, tapunun 998 ada 14 parsel  ve 1000 ada 3 parsel numaralarında kayıtlı, Mahkeme kararı gereğince bir kısım hisseleri kayyımlıkla yönetilen taşınmazların, Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/25 satış dosyasında yapılacak satışına ait ilanın bir örneği ekte mevcuttur.

Söz konusu yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ

***

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN

Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde bulunan, tapunun 181 ada 28 parsel numarasında 3.780,00 m2 yüzölçümlü olarak kayıtlı,  Mahkeme kararı gereğince 421/2480 hissesi kayyımlıkla yönetilen taşınmazın, İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/1 satış dosyasında yapılacak satışına ait ilanın bir örneği ekte mevcuttur.

Söz konusu yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ

***

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN

Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan, tapunun 36928 ada 12 parsel numarasında 64,00 m2 yüzölçümlü olarak kayıtlı,  Mahkeme kararı gereğince 54/64 hissesi kayyımlıkla yönetilen taşınmazın, İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/27 satış dosyasında yapılacak satışına ait ilanın bir örneği ekte mevcuttur.

Söz konusu yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

**** 

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN* * * 

Narlıdere ilçesi, 2. İnönü mahallesinde bulunan 6448 ada 5 parsel numaralı taşınmazın İzmir 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca satışı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu yazıya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

***                                                                                                                                                      

 

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Karşyaka Emlak Müdürlüğünce listedeki taşınmazların ihalesi yapılacaktır.

Söz konusu yazıya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ..

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN

Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan, tapunun 36794 ada 1 parsel numarasında 133,00 m?2; yüzölçümlü Avlulu bir katlı ev vasfındaki taşınmazın 14/01/2019 tarih saat 15:55-16:05  arasında satışı gerçekleştirilecektir

Söz konusu yazıya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ..

 

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN

Seferihisar İlçesi, Turabiye Mahallesinde bulunan, tapunun 176 ada 19 parsel numarasında 47,005 m?2; yüzölçümlü bahçeli kerpiç ev vasfındaki taşınmazın 19/12/2018 tarih saat 14:30-14:40  arasında satışı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu yazıya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ..

 

* * *