İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Ücret İadesi İçin Gerekli Evraklar

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

1-Dilekçe (Dilekçe için TIKLAYINIZ)

2-İade Formu (Form için TIKLAYINIZ)

3-Gerçek Kişiler İçin Harcama Pusulası (TIKLAYINIZ)

4-İmza Sirküsü Aslı veya Noter Onaylı Sureti

5-Ücret Dekont Aslı veya Bankaca Onaylı Suret

6-İade Faturası/Harcama Pusulası

*(Tüzel kişiler için iade faturası/Gerçek kişiler için harcama pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.)

*(Fatura Düzenlenecek Kurum Bilgileri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaya İşletmesi Müdürlüğü Vergi No:1530522399)