İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

İMAR PLANI DUYURUSU (Seferihisar Türksat Uydu)

09 Ekim 2020

DUYURU NO:2020/45

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 01.10.2020 tarihli ve E.206316 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, 195 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde “Türksat Uydu ve Haberleşme Sistemleri Tesis Alanı” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 09.10.2020-07.11.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.  

ASKIYA ALMA TARİHİ

09.10.2020

Eki İçin TIKLAYINIZ..

***Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır