İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

DUYURU (İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çoraklar Mahallesi, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi)

05 Ekim 2020

DUYURU

Bakanlığımız ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2020 tarih ve E.207105 sayılı yazısı ile, ile İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çoraklar Mahallesi, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, K- 18- A- 17- D- 2- A Pafta, 115 Ada, 1 Numaralı Parsel Mevkii'nde Lineer Kostik Soda San. A.Ş. tarafından kurulması planlanan "Kostik, Hidroklorik Asit, Sodyum Hipoklorit Üretim Tesisi Kurulması" projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyası için 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereği ÇED süreci başladığı ve  Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmeyeceği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden ulaşılabilinir.

İlanen duyurulur. 05.10.2020

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır