İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

İMAR PLANI

19 Ekim 2020

DUYURU NO:2020/49

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 06.10.2020 tarihli ve E.206737 sayılı yazısı ile; İlgi kayıtlı yazı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 102 ada 15, 16 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 13/01/2020-12/02/2020 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itirazların uygun görülmesi nedeniyle yeniden hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun ilgili kısımları, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

            Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 19.10.2020-17.11.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Ekler için TIKLAYINIZ



Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır