İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

KOOPERATİF TOPLANTILARI

17 Nisan 2020

7  Nisan  2020  tarihli  ve  31102  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "YENİ  KORONAVİRÜS  (COVID-19)  SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" (Kanun No:7244)  süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma başlıklı 3. maddesinin d bendinde “ 24/4/1969 tarihli  ve  1163  sayılı  Kooperatifler  Kanunu  kapsamındaki  genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar  uzatılabilir.  Ertelenen  genel  kurul  toplantıları,  ertelemenin  sona  erdiği  tarihten itibaren  üç  ay  içinde  yapılır.  Mevcut  organların  görev,  yetki  ve  sorumlulukları  erteleme süresi  sonrasında  yapılacak  ilk  genel  kurula  kadar  devam  eder." hükmü doğrultusunda tüm iş ve işlemler yürütülecektir..Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır