İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Kooperatif Duyuruları

KOOPERATİF TOPLANTILARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU:

İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 01.06.2021 tarihli ve 153-8878 sayılı “Koronovirüs Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” konulu Genelgesiyle; Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dâhil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiş, 15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dâhil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m², kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması kaydıyla izin verileceği belirtilmiştir.

Yapılan ertelemeler neticesinde 2020 mali yılına ait olağan genel kurulların 30 Haziran 2021 sonuna kadar icrası olanaksız hale geldiğinden ve yönetim kurullarının olağan genel kurul çağrısı yapma imkanı kalmadığından,

2019-2020 mali yılı olağan genel kurullarını yapamayan kooperatiflerin yönetim kurulları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmayacaktır.

Merkezi yönetim, il idaresi veya İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından aksi yönde bir karar alınmaması durumunda; 2019 mali yılı ve 2020 mali yılı olağan genel kurullarının kooperatiflerin tercihleri doğrultusunda AYRI AYRI veya BİRLEŞTİRİLEREK YAPILABİLECEKTİR.

YAPI KOOPERATİFLERİNİN, GENEL KURULLARINI 31 ARALIK 2021 TARİHİNE KADAR YAPMALARI ÖNEMLE DUYURULUR.

***

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 17 Kasım 2016 tarih ve 29891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ ile, kooperatife ve ortaklara ait verilerin (ad, soyad, T.C. kimlik numarası) sisteme (E-KOOP) kaydı ilgili kooperatifin yönetim kurulu başkanınca sisteme girilmesi ve güncellenmesi yönetim kurulu başkanının sorumluluğuna verilmiştir.

Kooperatif Yöneticileri E-Devlet şifresi ile E-Kooperatif uygulamasına girerek kooperatife ait bilgileri, ortak ve diğer bilgileri İVEDİ olarak güncellemeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantılarında; E-Koop sisteminden çıkarılan hazirun listeleri kullanılacaktır. Uygulamaya giriş yapamayan yöneticiler Müdürlüğümüzle iletişime geçerek Kooperatif Şube Müdürlüğü personeline, yönetici bilgilerini güncelletmeleri gerekmektedir.

S.S. (Faal) Kooperatifler, Genel Kurullarını her hesap devresi sonundan itibaren ilk 6 ay içinde ve yılda en az bir defa yapılması zorunludur. (1163 sayılı Koop. Kanunu Madde 45 – (Değişik: 4/10/1988 - 3476/11 md.) İlk 6 ayda genel kurul yapmayan kooperatifler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarınızı Haziran ayına bırakılması durumunda yoğunluktan dolayı temsilci görevlendirilmesi yapılamayabilir. Bu duruma azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

T.H.S.S. (Tasfiye Halinde) Kooperatifler, ise her hesap devresi sonundan itibaren bir takvim yılı içinde en az bir defa genel kurul yapmaları hukuki zorunluluktur. (1163 sayılı Koop. Kanunu Madde 45 – (Değişik: 4/10/1988 - 3476/11 md.)

Kooperatiflerle ilgili yapılan denetimlerde Kooperatifin tutmak zorunda olduğu defterlerde eksiklikler olduğu görülmüştür. Yapı kooperatifleri “Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Karar Defterleri”nin açılış, “Yevmiye Defteri”nin kapanış onaylarının yapılmamış olmasının idari para cezası yaptırımı vardır. (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 64/3 maddesi)   

Yeni seçilen ve göreve devam eden yöneticilerin mal bildirimlerini zamanında göndermediği tespit edilmiş olup; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda “Yapı Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümlerine tabi kooperatif ve üst birliklerinin sadece yönetim kurulu başkanları ve üyeleri ile genel müdürlerinin, göreve başlama, görevden ayrılma ve mal varlığında önemli bir değişiklik olması hallerinde bir ay içinde, göreve devam halinde ise sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda en geç şubat ayı sonuna kadar kapalı bir zarf içinde ve bir yazı ekinde mal bildirimlerini vermek zorundadırlar... vermeyenler hakkında 3628 sayılı Kanunun 10. Maddesine göre işlem yapılır…” denilmektedir. Bu hükümlere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Soru, görüş ve önerileriniz için de izmir@csb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 

 


 

İZMİR DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE   VEYA

ZİRAAT BANKASI KONAK ŞB. (776)

TR  4400 0100 0776 0000 1000 5515

IBAN NUMARASINA YATIRILIR.( ALICI KISMINA İZMİR DEFTERDARLIĞI YAZILACAKTIR)

 

 

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN
2021 YILI TEMSİLCİ ÜCRETLERİ

 

     

MESAİ İÇİ   (50 ORTAĞA KADAR)

=

160,00-TL

MESAİ DIŞI (50 ORTAK ÜSTÜ)

=

240,00-TL

     

MESAİ İÇİ    (50 ORTAK ÜZERİ)

=

2 ADET 160,00-TL AYRI AYRI YATIRILACAK

MESAİ DIŞI  (50 ORTAK ÜZERİ)

=

2 ADET 240,00-TL AYRI AYRI YATIRILACAK

 

 

2021 YILI DAMGA VERGİSİ BEDELİ

 
 

BİLANÇO İÇİN                            =  68,70 TL

 

GELİR-GİDER TABLOSU İÇİN =   32,90 TL

 

TOPLAM                                       =  101,60 TL

 

 

 


 DUYURU 

KOOPERATİF GENEL KURULLARI HAKKINDA

 

        1163 sayılı Kooperatifler kanunun 45. Maddesi gereği Konut Yapı Kooperatifleri, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri ile Üst Birliklerinden faal olanların olağan genel kurullarını her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.

        Yapılacak iş ve işlemlerin bu kapsamda yapılması hususu ilanen duyurulur.