İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Kooperatif Duyuruları

YENİ  KORONAVİRÜS  (COVID-19) SEBEBİYLE YAPILAMAYAN KOOPERATİF TOPLANTILARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU:

7  Nisan  2020  tarihli  ve  31102  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "YENİ  KORONAVİRÜS  (COVID-19)  SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" (Kanun No:7244)  süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma başlıklı 3. maddesinin d bendinde “ 24/4/1969 tarihli  ve  1163  sayılı  Kooperatifler  Kanunu  kapsamındaki  genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar  uzatılabilir.  Ertelenen  genel  kurul  toplantıları,  ertelemenin  sona  erdiği  tarihten itibaren  üç  ay  içinde  yapılır.  Mevcut  organların  görev,  yetki  ve  sorumlulukları  erteleme süresi  sonrasında  yapılacak  ilk  genel  kurula  kadar  devam  eder." hükmü doğrultusunda tüm iş ve işlemler yürütülecektir.

Bakanlığımız tarafından herhangi bir uzatılma olmadığı takdirde;

FAAL Kooperatifler 01 Ağustos 2020 – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında Genel Kurul Toplantılarını yapmaları gerekmektedir.

TASFİYE HALİNDE olan Kooperatifler 31 Aralık 2020 tarihine kadar Genel Kurul Toplantılarını yapmaları gerekmektedir.

***

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 17 Kasım 2016 tarih ve 29891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ ile, kooperatife ve ortaklara ait verilerin (ad, soyad, T.C. kimlik numarası) sisteme (E-KOOP) kaydı ilgili kooperatifin yönetim kurulu başkanınca sisteme girilmesi ve güncellenmesi yönetim kurulu başkanının sorumluluğuna verilmiştir.

Kooperatif Yöneticileri E-Devlet şifresi ile E-Kooperatif uygulamasına girerek kooperatife ait bilgileri, ortak ve diğer bilgileri İVEDİ olarak güncellemeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantılarında; E-Koop sisteminden çıkarılan hazirun listeleri kullanılacaktır. Uygulamaya giriş yapamayan yöneticiler Müdürlüğümüzle iletişime geçerek Kooperatif Şube Müdürlüğü personeline, yönetici bilgilerini güncelletmeleri gerekmektedir.

S.S. (Faal) Kooperatifler, Genel Kurullarını her hesap devresi sonundan itibaren ilk 6 ay içinde ve yılda en az bir defa yapılması zorunludur. (1163 sayılı Koop. Kanunu Madde 45 – (Değişik: 4/10/1988 - 3476/11 md.) İlk 6 ayda genel kurul yapmayan kooperatifler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarınızı Haziran ayına bırakılması durumunda yoğunluktan dolayı temsilci görevlendirilmesi yapılamayabilir. Bu duruma azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

T.H.S.S. (Tasfiye Halinde) Kooperatifler, ise her hesap devresi sonundan itibaren bir takvim yılı içinde en az bir defa genel kurul yapmaları hukuki zorunluluktur. (1163 sayılı Koop. Kanunu Madde 45 – (Değişik: 4/10/1988 - 3476/11 md.)

Kooperatiflerle ilgili yapılan denetimlerde Kooperatifin tutmak zorunda olduğu defterlerde eksiklikler olduğu görülmüştür. Yapı kooperatifleri “Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Karar Defterleri”nin açılış, “Yevmiye Defteri”nin kapanış onaylarının yapılmamış olmasının idari para cezası yaptırımı vardır. (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 64/3 maddesi)   

Yeni seçilen ve göreve devam eden yöneticilerin mal bildirimlerini zamanında göndermediği tespit edilmiş olup; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda “Yapı Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümlerine tabi kooperatif ve üst birliklerinin sadece yönetim kurulu başkanları ve üyeleri ile genel müdürlerinin, göreve başlama, görevden ayrılma ve mal varlığında önemli bir değişiklik olması hallerinde bir ay içinde, göreve devam halinde ise sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda en geç şubat ayı sonuna kadar kapalı bir zarf içinde ve bir yazı ekinde mal bildirimlerini vermek zorundadırlar... vermeyenler hakkında 3628 sayılı Kanunun 10. Maddesine göre işlem yapılır…” denilmektedir. Bu hükümlere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Soru, görüş ve önerileriniz için de izmir@csb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 

 


 

İZMİR DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE   VEYA

ZİRAAT BANKASI KONAK ŞB. (776)

TR  4400 0100 0776 0000 1000 5515

IBAN NUMARASINA YATIRILIR.( ALICI KISMINA İZMİR DEFTERDARLIĞI YAZILACAKTIR)

 

 

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN
2020 YILI TEMSİLCİ ÜCRETLERİ

 

     

MESAİ İÇİ   (50 ORTAĞA KADAR)

=

56,10-TL

MESAİ DIŞI (50 ORTAK ÜSTÜ)

=

112,20-TL

     

MESAİ İÇİ    (50 ORTAK ÜZERİ)

=

2 ADET 56,100-TL AYRI AYRI YATIRILACAK

MESAİ DIŞI  (50 ORTAK ÜZERİ)

=

2 ADET 112,20-TL AYRI AYRI YATIRILACAK

 

 

2020 YILI DAMGA VERGİSİ BEDELİ

 
 

BİLANÇO İÇİN                            =  68,70 TL

 

GELİR-GİDER TABLOSU İÇİN =   32,90 TL

 

TOPLAM                                       =  101,60 TL

 

 

 


 DUYURU 

KOOPERATİF GENEL KURULLARI HAKKINDA

 

        1163 sayılı Kooperatifler kanunun 45. Maddesi gereği Konut Yapı Kooperatifleri, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri ile Üst Birliklerinden faal olanların olağan genel kurullarını her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.

        Yapılacak iş ve işlemlerin bu kapsamda yapılması hususu ilanen duyurulur.