İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Kooperatif Duyuruları

KOOPERATİF TOPLANTILARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 17 Kasım 2016 tarih ve 29891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ ile, kooperatife ve ortaklara ait verilerin (ad, soyad, T.C. kimlik numarası) sisteme (E-KOOP) kaydı ilgili kooperatifin yönetim kurulu başkanınca sisteme girilmesi ve güncellenmesi yönetim kurulu başkanının sorumluluğuna verilmiştir.

Kooperatif Yöneticileri E-Devlet şifresi ile E-Kooperatif uygulamasına girerek kooperatife ait bilgileri, ortak ve diğer bilgileri İVEDİ olarak güncellemeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantılarında; E-Koop sisteminden çıkarılan hazirun listeleri kullanılacaktır. Uygulamaya giriş yapamayan yöneticiler Müdürlüğümüzle iletişime geçerek Kooperatif Şube Müdürlüğü personeline, yönetici bilgilerini güncelletmeleri gerekmektedir.

S.S. (Faal) Kooperatifler, Genel Kurullarını her hesap devresi sonundan itibaren ilk 6 ay içinde ve yılda en az bir defa yapılması zorunludur. (1163 sayılı Koop. Kanunu Madde 45 – (Değişik: 4/10/1988 - 3476/11 md.) İlk 6 ayda genel kurul yapmayan kooperatifler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarınızı Haziran ayına bırakılması durumunda yoğunluktan dolayı temsilci görevlendirilmesi yapılamayabilir. Bu duruma azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

T.H.S.S. (Tasfiye Halinde) Kooperatifler, ise her hesap devresi sonundan itibaren bir takvim yılı içinde en az bir defa genel kurul yapmaları hukuki zorunluluktur. (1163 sayılı Koop. Kanunu Madde 45 – (Değişik: 4/10/1988 - 3476/11 md.)

Kooperatiflerle ilgili yapılan denetimlerde Kooperatifin tutmak zorunda olduğu defterlerde eksiklikler olduğu görülmüştür. Yapı kooperatifleri “Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Karar Defterleri”nin açılış, “Yevmiye Defteri”nin kapanış onaylarının yapılmamış olmasının idari para cezası yaptırımı vardır. (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 64/3 maddesi)   

Yeni seçilen ve göreve devam eden yöneticilerin mal bildirimlerini zamanında göndermediği tespit edilmiş olup; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda “Yapı Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümlerine tabi kooperatif ve üst birliklerinin sadece yönetim kurulu başkanları ve üyeleri ile genel müdürlerinin, göreve başlama, görevden ayrılma ve mal varlığında önemli bir değişiklik olması hallerinde bir ay içinde, göreve devam halinde ise sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda en geç şubat ayı sonuna kadar kapalı bir zarf içinde ve bir yazı ekinde mal bildirimlerini vermek zorundadırlar... vermeyenler hakkında 3628 sayılı Kanunun 10. Maddesine göre işlem yapılır…” denilmektedir. Bu hükümlere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Soru, görüş ve önerileriniz için de izmir@csb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.