İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

İMAR PLANI (URLA)

06 Ağustos 2020

DUYURU NO:2020/34

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir  İli, Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 267 ada 22 ve 23 parseller ile çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 03.07.2020 tarihli ve 137859 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 21.08.2020 – 19.09.2020 tarihleri arasında  1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

06.08.2020

Ekler için TIKLAYINIZFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır