İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

İMAR PLANI DUYURUSU: 2018/213

28 Aralik 2018

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, sınırları içerisinde bulunan toplam 540 hektarlık bir kısım  alanın 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edildiği ve bu alan içerisinde bulunan Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem,Umut Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 74,34 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi, 6306 sayılı AfetRiski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca 12.12.2018 tarihinde Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) re'sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12.12.2018 tarih ve E.232267 sayılı yazısı gereğince İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, BahriyeÜçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem,Umut Mahallelerini kapsayan yaklaşık 74,34 ha’lık Riskli Alana ilişkin  1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ile Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporlarının, 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 28.12.2018-28.01.2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 1. kat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

 

 

 

ASKI TARİHİ

28.12.2018

EKLERİ

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır