İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

İMAR PLANI (Bergama)

06 Ağustos 2020

DUYURU NO:2020/35

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 20.07.2020 tarihli ve 151618 tarihli yazısı ile; Bergama Ovacık Rüzgâr Enerji Santrali kapsamında ilave 2 adet türbin (T1 ve T2) ve yol alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı, ancak Bakanlığımıza doğrudan yapılan itirazlar kapsamında İzmir İli, Bergama İlçesi sınırları içerisinde, Ovacık Rüzgâr Enerji Santralinde ilave 2 adet türbin (T1 ve T2) ve yol alanına ilişkin Bakanlığımıza iletilen plan teklifinde değişikliğe konu olmayan kısımlarının kesinleştirilerek, müellifince itirazlar kapsamında revize edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına eklenen 2.12 ve 2.13 nolu plan hükümlerinin Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re'sen onaylandığı, bildirilmiştir.

NİP-35648750 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-35831697 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları 06.08.2020 tarihinde (06.08.2020-04.09.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

06.08.2020

Ekler için TIKLAYINIZFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır