İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

İMAR PLANI (Aliağa)

14 Temmuz 2020

DUYURU NO:2020/32

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 22.06.2020 tarihli ve 125148 sayılı yazısı ile; TOKİ mülkiyetindeki İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8257 parseli kapsayan “Kentsel Gelişme Alanı” amaçlı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 17.01.2020-16.02.2020 tarihleri arasında askı sürecinde yapılan itirazlar Bakanlığımızca değerlendirilmiş olup itirazların kısmen ret, kısmen kabulü kapsamında yapılan düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9.Maddesi uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı UİP-35864189 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası 14.07.2020 tarihinde (14.07.2020-12.08.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

14.07.2020

Ekler için TIKLAYINIZFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır