İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

"Çimento Kimyasalları Üretimi, Polimer İle Hidrotalsit İşletmesinde Kapasite Artışı" projesi

17 Temmuz 2020

Bakanlığımız ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2020 tarih ve E.145530 sayılı yazısı ile, İlimiz Kemalpaşa İlçesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, No:3 Adresinde; Tapunun L18-B-03-D Pafta ve 1863, 3352 Nolu Parseller ve 546 Ada, 6 Nolu Parselinde Mevkii'nde Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan "Çimento Kimyasalları Üretimi, Polimer İle Hidrotalsit İşletmesinde Kapasite Artışı" projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyası için 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereği ÇED süreci başladığı ve  Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmeyeceği bildirilmiştir.

 

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına www.csb.gov.tr/iller/izmir adresinden “Duyurular” başlığı altındaki ilandan ulaşılabilir.

 

İlanen duyurulur. 17.07.2020Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır