İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

ÇED DUYURUSU

09 Nisan 2020

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, 130 Ada, 1 Parsel Mevkiinde Sancak Metalürji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulması planlanan "Atık Akü Geri Kazanım ve Külçe Kurşun Üretim Tesisi" projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Başvuru Dosyası için 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereği ÇED süreci başlamış olup Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmeyecektir.

Konuya ilişkin her türlü soru, görüş ve/veya öneri Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü) ya da Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED süreci içinde iletilebilecek olup ÇED Başvuru dosyasına https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinden ulaşılabilinir.

 

İlanen duyurulur. 09/04/2020Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır