İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Yapı Denetim Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
YİBF Fesih İşlemi:İnşaatına 2 yıl içerisinde başlanılmamış veya inşaatı 5 yıl içerisinde tamamlanmamış yapıların Fesih İşlemi için müracaat evrakları:
Dilekçe (Yapı Denetim Kuruluşu tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hitaben yazılacak) ekinde;
İlgili idaresince düzenlenmiş, inşaat durum bilgi yazısı
YİBF Fesih İşlemi:Yapı denetim kuruluşu veya yapı sahibi tarafından tek taraflı ya da karşılıklı yapıların Fesih İşlemi için müracaat evrakları:
Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş Fesihname
Dağıtım;
v Karşı taraf, (Yapı Sahibi / Yapı Denetim Kuruluşu)
v İlgili İdaresi,
v Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde (YDS) işlem yapılır.
Denetçi İşe Başlama İşlemi:
Müracaat evrakları:
1.     Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
2.     Denetçi taahhütnamesi
3.     Denetçi belgesi fotokopisi
4.     Noterce düzenlenmiş imza beyanı
5.     T.C. Kimlik numarası beyanı
6.     Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
7.     Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*
*Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi:
Kontrol elemanı müracaat evrakları:
1.     Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
2.     KE taahhütnamesi
3.     Noterce düzenlenmiş imza beyanı
4.     T.C. Kimlik numarası beyanı
5.     İlgili meslek odası kayıt belgesi
6.     Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
7.     İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi
8.     Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*
*Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
Yardımcı kontrol elemanı müracaat evrakları:
1.     Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
2.     YKE taahhütnamesi
3.     Noterce düzenlenmiş imza beyanı
4.     T.C. Kimlik numarası beyanı
5.     Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
6.     İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi
7.     Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*
*Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
Denetçi, Kontrol Elemanı Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemleri:
Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş istifaname
Dağıtım;
v Yapı Denetim Kuruluşu,
v Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde (YDS) işlem yapılır.
Şantiye Şefi Adres Güncelleme İşlemi:
Müracaat evrakları:
Dilekçe(Şantiye Şefi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hitaben yazılacak) ekinde;
1.     Kimlik fotokopisi
2.     İkametgâh belgesi
Proje Müellifi Bilgilerinin Güncelleme İşlemi:
Müracaat evrakları:
Dilekçe(Proje Müellifi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hitaben yazılacak) ekinde;
1.     Kimlik fotokopisi
2.     İlgili meslek odası kayıt belgesi 
Not: YDS ‘de birden fazla kayıt varsa Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına müracaat edilmesi gerekir.
YDK Hesabına Kontör Giriş İşlemi:
Müracaat evrakları:
Dilekçe(Yapı Denetim Kuruluşu tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hitaben yazılacak) ekinde;
1.     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Hesabına Ücret Kodu:19 - Ücret Sıra No:101Ücret Tanımı: Belgelendirme Gelirleri ve açıklama kısmına Kontör Bedeli yazılı Banka Dekont aslı Kimlik fotokopisi
Not: Yapı Denetim Kuruluşlarının; dilekçelerini Evrak Kayıttan geçirdikten sonra İl Müdürlüğümüz 1. Katında yer alan Döner Sermaye Birimimize bizzat başvurarak, Banka Dekontunu ibraz etmeleri sonrası Faturalarını almaları gerekmektedir.  
 
 

İLİMİZDEKİ YAPI DENETİM KURULUŞLARI
DURUMU
SAYISI
Faal bulunan
72
Geçici süre ceza alan
2
İzin belgesi askıda olan
7
İzin belgesi iptal edilen
17
Toplam YDK sayısı
98
İLİMİZDEKİ YAPI DENETİM GÖREVLİLERİ
GÖREVİ
SAYISI
Denetçi Mimar-Mühendis
1618
Kontrol elemanı
1989
Yardımcı kontrol elemanı
271
ŞUBEMİZCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM SAYILARI
DENETİMİN ADI
SAYISI
Büro Denetimi
48
Şantiye Denetimi
55
Şantiye + Büro Denetimi
49
Toplam Denetim
152
 
 14.06.2013