İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Kamu Envanteri Yapı Bilgi Formu

İlimizde; kamu hizmeti verilmekte olan yapılara ilişkin bilgileri içerecek tablo aşağıda yer almaktadır. Kamu kuruluşlarınca tablo doldurulduktan sonra yazılı olarak gönderilmesinin yanında ve elektronik olarak izmir@csb.gov.tr adresine gönderilmelidir.

Kamu Envanteri Yapı Bilgi Formu