Lojmanlar

Müdürlüğümüze tahsisli toplam 53 adet lojman bulunmaktadır.