Lojmanlar

Müdürlüğümüze tahsisli olan Karşıyaka İlçesi 1 adet zemin kat ile 10 adet mesken idarecilerimiz ve çalışanlarımıza Lojman olarak tahsis edilmiştir.