İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
İskan Hizmetleri İs Sürecleri

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSKAN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE SÜREÇ

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

1

 

Devlet Eliyle İskan İstemeyen Ailelerin İskan Çalışması

(Fiziksel Yerleşim)

 

1-Muhtarlık köyün iskanı talebiyle başvurur.

2- Muhtarlık talebi ilgili Kaymakamlık veya Valiliğe iletir.

3-Dilekçeler İl Müdürlüğüne sunulur.

 

 

2

 

Şube Çalışmaları

 

1-Başvuru dilekçeleri incelenerek, ön inceleme etüt formu düzenlenir (EK 28)

2-Ek 28 formu Bakanlığa onaya gönderilir.

3-Bakanlıktan onay gelmesi durumunda iskan çalışmalarına başlanılır.

4-İskan duyurusu yapılır.

5-İskan duyurusu okul, kahvehane, cami, köy meydanı v.s. gibi yerlere 30 gün süre ile asılır.

3-İskan talebinde bulunan ailelerin başvuru dilek?eleri alınır.

4-Müracaat eden aileler adına dosyalar düzenlenir.

5-İnceleme Kurulunca hak sahibi aileler tespit edilir.

6-Hak sahibi ailelerin M.İ.K. kararları alınarak hak sahiplikleri kesinleştirilir.

7-Hak sahipliği kesinleşen ailelerin listesi Müdürlük panosunda 15 gün süre ile ilan edilir.

8-Alınan M.İ.K. kararları ve onaylı hak sahibi aile listesi Bakanlığa gönderilir.

 

 

115 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Arazi Etüd Çalışmaları

 

1-İskanın şekline göre Müdürlüğümüzce  arazi araştırması yapılır.

2- Kurum görüşleri alınır.(cevap gelene dek)

3-Arazinin Bakanlığa tahsisi sağlanır.

4- Ek 20 formu düzenlenerek Bakanlığa onaya gönderilir.

 

 

45 gün

 

4

 

Proje Çalışmaları

 

1- Arazinin iskan şekline göre  projelendirmesi yapılır.

2- Arazinin halihazır harita ve imar planı yaptırılır.

3-İmar planı askısı yapılır

4-İmar planı uygulaması ve tescili yapılır.

 

 

120 GÜN

 

5

 

Şube Çalışmaları

 

1-Noter huzurunda çekilen kura ile  hak sahibi ailelere verilecek arsalar belirlenir.

 

 

 

6

 

Tapu ve Tescil İşlemleri

 

1-Borçlanma sözleşmeleri ve temlik cetvelleri hazırlanır.

2-Tapu Sicil Müdürlüğünce temlik ve tescil işlemleri yapılır.

3-Maliye hazinesi lehine ipotek tesisi  ve 10 yıllık takyidat şerhi verilmesi sağlanır.

 

 

60 GÜN

 

7

 

Bakanlık ve Şube Çalışmaları

 

1-Hak sahibi ailelere tapu dağıtımı sağlanır.

2-Köyde toplantı yapılarak konut kredisi talepleri alınır.

3-Konut kredisi taahhütnameleri hazırlanarak imzalattırılır.

4-Bakanlık yatırım programına sunulur.

5-Yatırım programına alınan aileler belirlenir.

6-Proje tercihleri yapılır.

7- İnşaat ruhsatları alınır ve 2 yıl içerisinde inşaatların tamamlanması sağlanır.

 

 

(Süreç Bakanlıkça belirlenir)