İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
İskan Hizmetleri

 

 

 

 

 

İLİMİZDE 5543 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

ETÜT-PROJE YERLEŞTİRME PROGRAMINDA BULUNAN KÖYLER;

 
 
Kiraz-Karaman Köyü: Beydağ Barajı yapımından etkilenen ve Köy Gelişme alanı olarak projelendirilen Karaman Köyü 2008 yılı yatırım programına alınmış olup 8 aile hak sahibi olmuştur.2011 yılında bu ailelerden 1 tanesi hak sahipliğinden vazgeçmiş,2 ailenin mevcut hak sahiplikleri güncellenmiştir. Ancak Beydağ Barajının su tutmaya başlaması nedeniyle evleri ve arazileri kamulaştırılan 78 aile daha iskan edilmek üzere müracaatta bulunmuş ve 59 aile daha hak sahibi olmuştur. Bu ailelerin iskanlarının sağlanması için Karaman Köyü mücavirinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 717-1269 ve 1270 no.lu parseller Bakanlığımız  Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılmıştır.İmar uygulaması alanı na toplam 84.000,00m2 lik alan dahil edilmiştir.Bakanlığımıza tahsis edilen parsellere imar planı yapılış ve imar planları 18.07.2011 tarihinde onaylanmıştır. İmar planı uygulaması neticesinde 650-800 m2 yüzölçümlü 75 adet konut parseli üretiliştir. Hak sahibi olan 65 aileye kura çekimi sonucu tapuları hazırlanarak 23.11.2011 tarihinde parselleri teslim edilmiştir. Arsaları teslim edilen 65 ailelerden 64 ü Bakanlığımızca verilen konut kredisinden kullanmayı talep etmiş ve  2012 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Ödenek çıktığı takdirde Kanun gereği çalışmalara devam edilecektir.Ayrıca İmar planı uygulamasına göre alt yapı çalışmalarına başlanılmıştır.
 
Beydağ-Çiftlik Köy: Beydağ Barajı yapımından etkilenen ve köy nakli yapılan Çiftlik köyde 5543 sayılı Kanunun 16.maddesi uygulaması sonucunda 43 adet parsel üretilmiş ve hak sahibi ailelere temliken satış işlemi yapılmıştır. Bakanlığımızca 2010-2011 yılı Yatırım Programına alınan ve konut kredisi çıkan 41 aileden 41 ailenin ödeneği olan 1.234.000TL.sının tamamı ödenmiştir.
 
Aliağa-Kalabak Köyü: 2000 yılında Köy nakli yapılmak üzere projelendirilen Kalabak köyünde 141 aile hak sahibi olmuştur. 2009 yılında 45 aile Bakanlığımızca verilen Konut Kredisinden kullanmayı talep etmiş olup,kredi talebinde bulunan bu aileler 2010 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Bakanlığımız 2010 yılı yatırım programı ödeneği dahilinde kredi talebinde bulunan 45 aileden 30 aileye toplam kredi miktarının %15 kadar toplam 135,000 TL. sı ödenek ayrılmıştır. Yeni yerleşim yerinden İzmir-Bandırma Demiryolu güzergahının geçtiğinden bahisle söz konusu güzergahın değişikliği ile ilgili yeniden düzenlenme çalışmaları devam etmektedir.Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2010 tarihli yazısı ile ödenek 1,00TL’ye düşürülmüştür.
 

Torbalı-Pancar Bulgurca Köyü:Tahtalı Barajı yapımından dolayı İlimiz Menderes ilçesi Bulgurca, Çamköy ve Keler Köyünde taşınmaz malları kamulaştırılan ve (2510) 5543 sayılı İskan Kanununa göre hak sahibi olan 307 aile ile Adıyaman Atatürk Barajı yapımından dolayı hak sahibi olan 36 aile ilimiz Torbalı ilçesi bulunan Yenibulgurca mahallesinde toplam 343 aile iskan edilmişlerdir.

İskan edilen bu ailelere,1993 yılında Mülga Köy Hizmetleri tarafından yapılan ve İl İdare Kurulunca Onaylanan İmar Planlarına göre;
Toplam 543.540,00m2 alan Konut  + Ticaret + Sosyal Tesis + Okul + Dini Tesis + Kreş Alanı vs. olarak planlanmıştır.
            Toplam 2.655.836,00 M2 lik alan (5.000-9.500m2) 343 Adet Tarım Arazisine ayrılarak kura ile hak sahibi ailelere dağıtımı yapılmıştır.
 İmar Planı Bölgesi İçerisinde:
Toplam Konut Parsel Sayısı…………………………………..        : 497 Adet
Yapılan ve dağıtılan konut sayısı ……………………………         : 343 Adet
Rezerv olarak bırakılan mevcut Konut Arsa Sayısı ……                 : 144 Adet
Sosyal Tesis Alanı olarak ayrılan parsel sayısı…………..                : 10   Adet
(Yapılan Okul ve Camii. Yapılacak olan Sağlık Ocağı, Spor Tesis ve Pazar Yeri)
            Ticaret Alanı içerisinde ayrılan parsel sayısı …………….               :   50 Adet
            (150-210m2 arası)
Şimdiye kadar hak sahibi ailelerin talepleri mukabilinde
Satışı yapılan Ticaret arsa sayısı…………………………….           :    26 Adet

 

Tahtalı Barajı Mağdurlarına yapılan Karşılıksız (Kira Yardımı) Yardımlar:

            Tahtalı barajı Mutlak Koruma Havzası içerisinde kalan ve sonradan İZSU tarafından yapılan kamulaştırma nedeniyle iskana tabi tutulan ailelerden Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünce iskan çalışmaları ve hak sahibi çalışmaları yapılan gerçek ihtiyaç sahiplerine Tahtalı barajı havzasında Keler-Çamköy-Bulgurca köylerindeki hak sahibi ailelerden evleri yapılamayan 75 aileden 17 aileye iskanları sağlanıncaya kadar 01.01.2002 tarihinden itibaren ayda (2011 yılı için) 200,00TL. olmak üzere karşılıksız kira yardımı yapılmaktadır.

 

Bakanlığımız kira yardımı alan ve hak sahibi olduğu halde kendilerine ev verilmeyen 75 aileye Bulgurca Mahallesi mücavirinde bulunan 144 adet boş konut arsasına konut yapmak üzere 2009 yılı yatırım programına teklif edilmiş ancak; ödenek yetersizliği nedeniyle 2009 yılında inşaatlara başlanılamamıştır. Bakanlığımızca 2010 yılı yatırım programına alınmış olup 120 adet konutun ihalesi 22.10.2010 tarihinde yapılmış olup işin süresi yer teslim tarihinden itibaren 350 takvim günüdür.2011 yılı için toplam proje tutarı 15.750TL olup, 2011 yılı ödeneği 10.500’dır. İnşaatlar seri bir şekilde devam etmekte olup 95 adet konut %80 seviyesinde tamamlanmış, 25 adet konutun ise inşaatları devam etmektedir. Konutlar yüklenici firma ile yapılan sözleşme gereği 01.06.2012 tarihinde Bakanlığımıza teslim edilecektir.  

 

Tahtalı Barajı İZSU 2. Merhale Kamulaştırması:

İlimiz Menderes ilçesinde bulunan Tahtalı Barajında İZSU Genel Müdürlüğünce Keler-Küner ve Şaşal Köyleri mücavirinde bulunan parsellerde 2. Merhale Koruma alanı kamulaştırması yapılmış, Müdürlüğümüzce 5543 sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Keler-Küner ve Şaşal Köylerinden 50 aile hak sahipliği için müracaat etmiş Kanun gereği yapılan hak sahipliği çalışmasında Keler köyünden 32 Küner köyünden 4 ve Şaşal köyünden 1 olmak üzere toplam 37 aile devlet eliyle Şehirsel iskan edilmeye hak kazanmışlardır.
Hak sahibi olan ailelerin talebi üzerine Menderes Bulgurca mahallesinde yapılan 120 konuttan fazlalık olan 45 konuttan verilmesi Bakanlığımıza iletilmiş Bakanlığımız talimatları doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 
Bakanlığımız iskan dairesinin web adresi  http://www.iskan.gov.tr/  olup bakanlık uygulamaları bu adresten takip edilebilir.