İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

İMAR PLANI DUYURUSU

23 Temmuz 2018

DUYURU NO:2018/189           

İzmir İli, Foça İlçesi, Yenibağarası Mahallesi, 1834 no.lu parsele ait Güneş Enerjisi Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 22.05.2018 tarih ve 90721 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 23.07.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/ İzmir adresinde 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI SÜRESİ

23/07/2018-  22.08.2018

EKLERİ

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır