İmar Planı Duyurusu

DUYURU NO:2018/174

İzmir İli, Menemen İlçesinde, Yahşelli Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin hazırlanan,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletildiği ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/04/2018 tarih ve E.71966 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 25/04/2018 tarihinde (25/04/2018-25/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

ASKI TARİHİ

25/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ: 11000UIP  -  15000NIP

 

DUYURU NO:2018/173

İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planının İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2017/1274 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan ve 143 parseli kapsayan yeni 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamı uyarınca tadilen Bakanlık Makamınca onaylanmış olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmiştir.

Söz konusu planlar 11/04/2018 tarihinde (11/04/2018-11/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.

Bu defa, 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı ile de; 27.02.2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilen İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının sehven eksik gönderildiği belirtilerek 16.04.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları gereği için Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı yazısına istinaden, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilen ve 11/04/2018 tarihinde ilan edilmek üzere askıya çıkarılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları askıdan indirilerek, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı yazısı ekinde gönderilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları, 18/04/2018 tarihinde (18/04/2018-18/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

18/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/172

 

İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planının İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2017/1274 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan ve 143 parseli kapsayan yeni 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamı uyarınca tadilen Bakanlık Makamınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; 11/04/2018 tarihinde (11/04/2018-11/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

11/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/171

 

İzmir İli, Bergama İlçesi, Örlemiş Mahallesi, 142 ada 22 parselde 2x0.8 MW 2X0.995 MW kurulu güce sahip lisanssız Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulama aşamasında tespit edilen dönüşüm parametrelerinden kaynaklanan mülkiyet ile plan arasındaki koordinatlardaki uyumsuzluktan kaynaklanan hatanın düzeltilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamında Bakanlık Makamınca 20.03.2018 tarihli ve E.49257 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmıştır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 28.03.2018 tarihinde (28.03.2018-27.04.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

 

ASKI TARİHİ

28.03.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/170

 

Konak-Yeşildere bağlantı yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi ve 644 sayılı KHK çerçevesinde Bakanlığımızın 11.07.2017 tarihli ve E.12143 sayılı yazısı ekinde onaylanmıştır. Onaylı imar planları 20.07.2017-19.08.2017 tarihleri arasında Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) askıya çıkarak ilan edilmiş olup, planlara karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak Belediye Başkanlığınca yapılan itirazlar ve anılan plan notu değişikliğine ilişkin 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yazısına istinaden, plan ve plan notları Bakanlığımızca yeniden düzenlenmiş olup, 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri 12.03.2018 tarihli ve E.42466 sayılı yazı ekinde Bakanlığımızca Re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 23.03.2018 tarihinde (23.03.2018-23.04.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

 23.03.2018

Dosya Ekleri İçin TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/171

 

İzmir İli, Kınık İlçesinde, Termik Santral ve Düzenli Depolama Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletildiği ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/03/2018 tarih ve E.44468 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 16/03/2018 tarihinde (16/03/2018-16/04/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

16/03/2018

Dosya Ekleri İçin TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/170

GDZ Elektrik A.Ş. yatırım planı kapsamında tesis edilecek İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesinde, Mavişehir toplu konut alanının kuzeyinde yer alan 25494 ada 4 parselde trafo alanına  ilişkin hazırlanan 1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  Değişikliği  ve  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Değişikliği teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında 14.03.2018 tarihli ve E.46099 sayılı yazı ekinde Re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporları 16.03.2018–16.04.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/duyurular) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

16.03.2018

Dosya Ekleri İçin Tıklayınız

 

DUYURU NO:2018/169

 

İzmir İli, Konak İlçesi, Çınarlı Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş olan arsa vasıflı 8668 ada 9 parselin "Cami Projesi" kapsamında geometrik şeklinin alan sabit kalacak şekilde değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan bahisle hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi uyarınca Bakanlığımızın 22.02.2018 tarih ve 33181 sayılı yazısı ile re’sen onaylandığı bildirilmiştir. Onaylı imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 16.03.2018 tarihinde (16.03.2018 – 16.04.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

 

ASKI TARİHİ

16.03.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/168

 

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesi, 223 Ada, 2 parselde Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 (k) ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen 07.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.  Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 14.03.2018 tarihinde (14.03.2018 – 13.04.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.14.03.2018

 

İlan Ekleri için TIKLAYINIZ...

 

DUYURU NO:2018/167

 

Bakanlığımızın 23.02.2018 tarihli ve E.32465 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Derebebekler ve Dereuzunyer mahalleleri 5543 sayılı İskan Kanununun 16. Maddesi Köy Toplulaştırma uygulaması kapsamında İzmir İli Ödemiş İlçesi 101 ada 2 parsel ve 102 ada 9 nolu parsele ilişkin iskan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ç) maddesi ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 07.03.2018-06.04.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

 

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.03.2018

 Dosya ekleri için TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/166

 

İzmir İli, Urla İlçesi, Naipli Mahallesi, 21 parselde “Güneşe Enerji Santrali” ve 9 ile 11 parsellerde “Yol” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22/02/2018 tarih ve E.31693 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 02/03/2018 tarihinde (02/03/2018-02/04/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ:

02/03/2018

Plan Ekleri İçin Tıklayınız

 

 

 

DUYURU NO:2018/165

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

 

31.03.2017 tarih ve 5802 sayılı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘‘İbadet Alanı’’ olarak, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘‘Cami’’ olarak planlanmasına yönelik İzmir Müftülüğü tarafından sunulan, plan teklifi 644 sayılı KHK’ nin 2(ç) maddesi kapsamında Bakanlığımızın 31.03.2017 tarih ve 5802 sayılı yazısı ile re’sen onaylandığı bildirilmiştir.29.11.2017 tarih ve 5063 sayılı İl Müftülüğünün yazısına istinaden hazırlanan İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi  25496  Ada  1  Parselin mülkiyeti hazineye ait Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş "Cami Alanı" 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ; 06.02.2018 tarih ve 22665 sayılı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca re'sen onaylanmıştır

Onaylı imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 15.02.2018 tarihinde (15.02.2018 – 19.03.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

Ek Dosyalar için tıklayınız.

 

ASKI TARİHİ

15.02.2018

 

 

 

 

DUYURU NO:2018/164

Bakanlığımızın 24.01.2018 tarihli ve E.14421 sayılı yazısı ile; İzmir İli Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 20276 ada 1 parsel, 20227 ada 1 parsel, 20279 ada 1 parsel, 20280 ada 1, 2 ve 3 parseller, 20400 ada 1 parsel, 20401 ada 3 parsel ile 20402 ada 1 parselde bulunan toplam 120.451,00 m² yüzölçümlü alanın “Konut Alanı”, “Ticaret+Konut Alanı”, “Özel Eğitim Alanı”, “Park Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ve “Teknik Altyapı Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemelerin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re’sen Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu değişiklik yapılan onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfanızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

 

Onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 30.01.2018 – 01.03.2018 tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

İlan ile ilgili dosyalar için tıklayınız.

DUYURU NO:2018/163

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Nazarköy ve Yukarıkızılca mahallesi sınırları içinde bulunan, ekli listede bulunan parselleri kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   12/01/2018 tarih ve 1515 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12/01/2018 tarih ve 8817 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 23/01/2018-26/02/2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ek Dosyalar için tıklayınız.

 

 

DUYURU NO:2018/162

11 Aralık 2017

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

İzmir İli, Torbalı İlçesi, sınırları içerisinde ve 04.10.2012 tasdik tarihli Ayrancılar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kalan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 458 ada 1 parsel ile 464 ada 1 parseli birbirinden ayıran 7 metrelik yaya yolunun, plan bütünlüğü ve donatı dengelerini bozmadan kaldırılmak suretiyle 458 ada ve 464 ada ile birleştirilerek konut alanına ayrılması, 7 metrelik yaya yolunun büyüklüğü kadar (588 m² lik alan) 464 ada 1 nolu parseldeki konut alanının ‘park alanına’ ayrılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 644 sayılı KanunHükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin (ğ) bendi kapsamında onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07/11/2017 tarih ve E.19564 yazısı ile iletilmiş olup; söz konusu planlar  ve açıklama raporları 11/12/2017 tarihinde (11/12/2017-10/01/2018tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

11/12/2017

 

Plan

Rapor