İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

İMAR DUYURUSU

12 Temmuz 2018

 

İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi 6165 ada, 8 parsele (eski 1 parsel)  ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, Bakanlığımızın 09.07.2018 tarihli ve E.120212 sayılı Olur’u ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ile 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 12.07.2018 tarihinde (12.07.2018–13.08.2018 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

12.07.2018

EKLERİ

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır