İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

İMAR DUYURUSU

12 Temmuz 2018

 İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Fahrettin Altay Mahallesi 266 ada, 50-51 parseller ile Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi 11363 ada, 5-6 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları, Bakanlığımızın 09.07.2018 tarihli ve E.120230 sayılı Olur’u ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ile 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Plan Açıklama Raporları 12.07.2018 tarihinde (12.07.2018–13.08.2018 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

12.07.2018

 EKLERİ

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır