İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Göçmen İşlemleri

 GÖÇMEN KABULÜ

 

              5543 Sayılı İskan Kanununa göre, Ülkemize toplu olarak kabul olunan göçmenler ile ilgili yapılacak iş ve işlemler ve görevli kurumlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Münferit göçmen ise serbest göçmen kabulü şeklinde yapılmaktadır. Bu göçmenlere ait başvurular yurt içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapılmaktadır.

          1- 392 Ailenin Başvuruları tamamlanarak muhacir kağıdı düzenlenmiş olup Vatandaşlığa kabul edilmişlerdir.

          2-  40 ailenin başvurusu sonuçlandırılmış olup pasaport alarak gelmeleri halinde vatandaşlık dosyası düzenlenerek muhacir kağıdı verilecektir.

          3-  23 ailenin istekleri Emniyet tarafından uygun olmadığından dosyaları iptal edilmiştir. 

          4- 5 Ailenin başvuruları Emniyet Müdürlüğünce soruşturmaları devam etmektedir.   

MÜNFERİT (SERBEST GÖÇMENLER)  İŞLEMLERİ

 

 

      İşlem aşamaları aşağıda sıralanmıştır.

 

1-   Vatandaş Başvurusu ( Refarans ) dilekçe ile.

       Ekler: Dilekçe ve noter taahhütnamesi ( Maddi durumunun iyi olması, sabıka kaydının temiz olması )

 

2- Emniyet Müdürlüğüne soruşturma için gönderilmesi

    Ekler: Dilekçe ve taahhütname fotokopisi

 

3- Soruşturma sonucu geldikten sonra Genel Müdürlüğe gönderilmesi

    Ekler: Dilekçe, taahhütname, Emniyet soruşturma fişi, gelecek göçmenlerin isim listesi

 

4- Genel Müdürlük tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

 

    UYGUN GÖRÜLMESİ HALİNDE SERBEST GÖÇMEN İLİMİZE GELDİĞİNDE;

 

1- Pasaportların Fotokopileri ve yedi adet fotoğraf alınır.(Pasaport kendilerine iade edilir. )

 

 a) Muhacir kağıdı 2 adet

 

 b) Uyrukluk bildirgesi ( 5 adet )  düzenlenir.

 

 

2-  Muhacir kağıdı düzenlenen göçmenler, parmak izi alınmak üzere yazı ekinde muhacir kçğıdı ile birlikte Emniyet Müdürlüğüne gönderilir.

     

 

3-  İskan kayıt defterine kayıtları yapılır

 

4-  Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan parmak izleri ve soruşturma yazısının gönderilmesine müteakip dosya İçişleri Bakanlığına (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) gönderilir.

       Ekler: Uyrukluk Bildirgesi ( 4 Adet ) , Emniyet Parmak izleri ve soruşturma formu, tasdikli Pasaport Fotokopileri