Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanların Kiralanması ve Kullanım İzni Verilmesi Taleplerine İlişkin İş Akış Şeması ve Talep Sahiplerinden İstenen Belgeler

 

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlara ilişkin Kiralama ve Kullanım İzin Taleplerinde Başvuru Sahiplerinden İstenen Bilgi ve Belgeler

-Kullanma İzni İş Akım Şeması

-Kiralama İş Akış Şeması

-İmar Planı Gerektirmeyen Ahşap İskele (100m2 Geçmeyen) Kiralama İçin İl Müdürlüklerine Başvurularında İstenecek Belgeler

-İmar Planı Gerektirmeyen Kıyı Alanları İle Karasal Alanların Ve Ünitelerin Kiralanmasında İl Müdürlüklerine Yapılacak Başvurular Da İstenecek Bilgi Ve Belgeler *1

-Kullanma İzni İçin İl Müdürlüklerine Yapılacak Başvurularda İstenilen Bilgi Ve Belgeler*1

-Koordinatlı Vaziyet Planı Örneği

-Koordinatlı Vaziyet Planı Çalışması

3 Takım Yapılacaktır.