İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre İzin ve Lisans Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğünün görev tanımları yapılarak buna uygun organizasyon şeması oluşturulmasına müteakip sayfa düzenlencektir.