Çevre İzin ve Lisans Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğünün görev tanımları yapılarak buna uygun organizasyon şeması oluşturulmasına müteakip sayfa düzenlencektir.